Reserve Bank of New Zealand verandert het geweer van schouder

De markten: kort op de bal

QE-obligatieaankopen worden vervroegd afgevoerd.  

In de communicatie van de meeste centrale banken van ontwikkelde economieën was de standaardredenering om de steun voor de economie beter iets lang aan te houden dan te vroeg af te bouwen. Het risico van een onverwachte terugval moet vermeden. In een toch wat onverwachte beweging keerde de Reserve Bank of New Zealand deze redenering vanmorgen om. Er is nog stimulus nodig, maar vanaf nu houdt ook te veel stimulus een risico in voor het bereiken van de doelstellingen in verband met inflatie en tewerkstelling. 

Met dit nieuw denkkader in het achterhoofd, hield RBNZ de beleidsrente onveranderd op 0.25%. Een programma om de kredietverlening te ondersteunen blijft ook in voege. De obligatieaankopen onder het QE-programma van NZ$ 100 mld worden echter abrupt stopgezet op 23 juli.  

De RBNZ neemt akte van het recent vlotte herstel van binnenlandse economie waarbij export en binnenlandse bestedingen de negatieve impact van toerisme omwille van de internationale reisbeperkingen meer dan compenseerde. De inflatie zal in Q2 en Q3 verder aantrekken. Een deel van deze stijging is éénmalig (olieschok) of tijdelijk (verstoringen in de aanbodketting). Er is nog echter ook ‘een MAAR’ in verband met dat label van ‘tijdelijke inflatie’. Het risico groeit dat binnenlandse capaciteitsbeperkingen en tekorten in de arbeidsmarkt deels voor meer blijvende prijsdruk zorgen. Eens te meer is de conclusie dat de monetaire stimulus sneller kan worden afgebouwd dan tot nu toe werd ingecalculeerd. De RBNZ neemt ook akte van de nog steeds onhoudbaar sterke stijging van de huizenprijzen. Hier is mogelijk wel beterschap op komst door een hoger aanbod aan woningen en afremmende maatregelen in verband met de kredietverlening. 
In dezelfde redenering die wordt toegepast voor het stopzetten van de obligatieaankopen, geeft de bank ook aan dat de extreem lage rente kan worden verminderd. Er wordt geen expliciete timing vooropgezet, maar de markt ziet al een aanzienlijke kans dat die stap op 18 augustus zal worden gezet. 

De marktreactie laat zich raden. De 2-j rente springt 12bp hoger tot 0.88%. De stijging op het lange eind is iets minder uitgesproken (+7 bp tot 1.75%). NZD/USD stijgt van 0.6945 tot 0.7015, een mooie winst, al leeft ook de kiwi-dollar zoals de meeste andere munten nog een beetje in de schaduw van de USD-winst in de nasleep van de hogere Amerikaanse inflatie gisteren. De kiwi dollar wint uiteraard ook opnieuw terrein tegen een nog steeds twijfelende euro. 

Figuur - Kiwi dollar: beleidsdivergentie tussen ECB en RBNZ zet EUR/NZD-combinatie onder druk 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.