Amerikaanse inflatie versnelt tot 5.4%, het hoogste niveau sinds januari 1991.

De markten: kort op de bal

Rente- en dollarreactie blijft gematigd  

De Amerikaanse inflatiedata voor juni toonden alvast niet het verhoopte uittoppingspatroon. De algemene inflatie versnelde met 0.9% m/m tot 5.4% j/j. De kerninflatie die geen rekening houdt met de volatiele voedsel- en energieprijzen zette een gelijkaardige stap hoger (0.9% m/m en 4.5% j/j). De markt verwachtte jaarcijfers van respectievelijk 4.9% j/j en 4.0% j/j. De ‘overshoot’ viel dus duidelijk buiten de statische foutenmarge. 

De stijging was opnieuw breed gedragen over de verschillende sub-componenten van de bestedingskorf. Onder meer een nieuwe opstoot voor transport (3.6%) en meer in het bijzonder tweedehandswagens (10.5%) vielen op, maar ook de prijzen voor de categorieën kledij (0.7%), diensten (0.4%), behuizingen (0.4%) maar evengoed drank en voeding (0.8%), droegen allemaal bij tot de opwaartse prijsdruk.

Recent gaven we al aan dat de markt vrij selectief omging met gepubliceerde data. Minder goed nieuws kreeg dikwijls meer gewicht dan sterker/reflatoir nieuws. Ook na dit cijfer kwam de reactie op de rentemarkt relatief traag op gang. Uiteindelijk zorgde het rapport nog maar eens voor een vlakkere rentecurve. De 2j (+3 bpn) en vooral de 5j rente (+4 bpn) trekken aan. De langere looptijden (30j -1 bp !!!) regeren nauwelijks. De reële rente geraakt niet weg van het cyclisch dieptepunt (10j nabij -1.0%). De markt houdt blijkbaar nog steeds een scenario in het achterhoofd waarbij een eventuele reactie van de Fed om de inflatie te bestrijden de groei dreigt af te remmen. 

Hogere korte rentes en een vlakkere curve zijn in theorie goed voor de dollar en die profiteert ook. EUR/USD valt terug tot 1.18. De laatste steun van 1.1782 voor het jaardieptepunt van 1.1704 komt opnieuw in het vizier. Toch blijft ook de reactie van de dollar, gezien de grootte van de verrassing, gematigd. Het risico dat de hogere inflatie de Fed ‘dwingt’ om het beleid iets minder gul te maken weegt op de (Amerikaanse) beurzen (0.35%) al had de schade opnieuw groter kunnen zijn. Ondanks de forse opstoot in juni geeft de markt het idee van tijdelijk hogere inflatie nog niet op.  

Figuur - DXY: dollar zet stap hoger na inflatieversnelling, maar voorlopig nog geen technisch breuk 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.