Tsjechische inflatie stabiliseert op hoog niveau

De markten: kort op de bal

Kroon vecht terug na recente correctie 

De Tsjechische inflatie klokte in juni af op 0.5% m/m en 2.8% j/j; iets lager dan vorige maand (2.9%), maar tegelijk nog steeds hoger dan verwacht. Stijgingen kwam vooral op conto van de ‘usual suspects’ in het kielzog van de heropening van de economie (kleding 1.4% m/m, recreatie en cultuur 1.7% m/m, vakantiepakketten 4.3% m/m) maar ook meer algemene factoren krikten het algemeen prijspeil verder op (transport 0.6% m/m, brandstoffen 1.5%, kosten verbonden aan wonen 0.5%). 

De Tsjechische centrale bank (CNB) was vorige maand één van de eersten om de beleidsrente te verhogen. Op 23 juni ging het van 0.25% tot 0.50%. Ze maakte verder duidelijk dat dit de eerste stap was in een reeks verhogingen. In tegenstelling tot andere centrale banken wil de CNB niet het risico lopen dat de inflatie te ver wegloopt van de 2%-doelstelling. Aan 2.8%/2.9% bevindt de inflatie zich op de grens van het aanvaardbare en dat kan nog even zo blijven. Onder meer een aanhoudend krappe arbeidsmarkt is een bijkomende reden om geen risico te nemen. KBC gaat uit van nog twee bijkomende verhogingen dit jaar en drie verhogingen volgend jaar. De markt sluit niet uit dat het allemaal nog iets sneller gaat.  

Door de risk-off correctie van de voorbij weken leverde de kroon een deel van de eerder winsten - omwille van oplopende renteverwachtingen - in. ‘In theorie’ kon je je de voorbije dagen afvragen of de algemene groeitwijfel ook zou doorsijpelen in de rente-intenties van de CNB. Zeker met aanhoudend hoge inflatiecijfers is de kans klein dat de CNB op korte termijn een signaal in die richting geeft. Ook de relatief lage rente in de kernlanden speelt eerder in het voordeel van de kroon. Na een tussentijdse correctie richting 25.90 vorige week, is de kroon ondertussen al opnieuw hersteld tot EUR/CZK 25.61. Zeker in een context waar de algemene volatiliteit niet al te fors oploopt heeft de kroon de beste kaarten binnen de CE-regio. In zo’n scenario kan EUR/CZK vrij snel terugkeren richting de steun van 25.33/27. Bij een breuk tekent de volgende technische zone zich af op 24.76 (top kroon van juist voor de corona crisis). 

Figuur - EUR/CZK: algemene onzekerheid vs (riante) rentesteun   

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.