Veilingen Amerikaanse overheidspapier verlopen vlot zonder meer

De markten: kort op de bal

Kan Amerikaans inflatiecijfer rentemarkt richting geven  

Binnen het analistenwereldje is men al een tijdje naarstig op zoek naar een (sluitende?) uitleg voor de recent forse daling van vooral de lange (Amerikaanse) rentes. Zijn er fundamentele economische redenen (b.v. ongerustheid over de groei en/of uittoppen van de recente inflatie-opstoot)? Anderen vermoeden dan weer dat technische factoren een grote rol spelen. Zo zijn we tijdelijk in een periode aanbeland waar het aanbod van nieuwe obligaties door de Amerikaanse Schatkist ongeveer even groot is als de obligatieaankopen van de Fed in het kader van haar QE-programma. In dezelfde context stroomde er recent ook veel bijkomende liquiditeit naar de markt omdat de schatkist haar reserves bij de Fed afbouwt en gebruikt om de economie te ondersteunen. De grote overtollige liquiditeit in de markt bleek recent ook uit de grote bedragen die bank ’s avonds ‘ongebruikt’ bij de Fed ‘moesten’ plaatsen, al nam dit de voorbije dagen iets af. 

Gisteren bood de Amerikaanse schatkist in het kader van haar maandelijkse herfinancieringsoperatie $ 58 mld aan driejarig papier aan en $38 mld obligaties met een looptijd van 10 j. Het resultaat van de veilig was gemiddeld. Technisch gezien liep de veiling van 10-jarig papier zelfs iets vlotter dan de 3-j. Nochtans was de 10-j rente vergeleken met vorige maand ongeveer 12 bp gezakt. De 3-j rente was na de hogere Fed-dots een door de algemene vervlakking van de curve dan weer 12-tal bpn hoger vergeleken met vorige maand. De conclusie is niet eenduidig, maar blijkbaar wordt vooral papier met een lange looptijd toch nog altijd vrij vlot opgenomen ondanks de lange rente. ‘Een zekere schaarste’ speelt mogelijk nog steeds een rol. Naar verwachting zullen een deel van deze technische factoren later dit jaar minder spelen of zelfs omkeren (onder meer de liquiditeitsinjectie door de afbouw van de reserves van de schatkist bij de Fed zal uitdoven). De marktreactie na de veiling bleef ordelijk en beperkt. De 3j-rente trok lichtjes verder aan. De 10-j daalde marginaal. Vandaag brengt de schatkist opnieuw $24 mld aan 30-jarig papier naar de markt. Daar moeten de investeerders zich na de recente rentedaling/vervlakking van de curve tevreden stellen met een rentediscount van ongeveer 17bp (actuele 30-j rente 2.0%).  

Na de technische kant van het verhaal, krijgen we straks ook een belangrijke fundamentele bouwsteen voor het renteverhaal aangereikt: de Amerikaanse inflatiecijfers voor de maand juni. De algemene inflatie wordt stabiel verwacht nabij het meerjarig hoogtepunt van vorige maand (4.9% na 5.0% in mei). De kerninflatie wordt nog iets hoger verwacht van 3.8% tot 4.0%. Gegeven de recent context, is waarschijnlijk een stevige opwaartse verrassing nodig om de trend in de lange rentes echt de keren.  

Figuur - 10-j rente VS vecht nog steeds met steunniveau van 1.35%. Aanbod wordt relatief vlot opgenomen.   

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.