Europees economisch vertrouwen brokkelt verder af

De markten: kort op de bal

EUR/USD rond intraday-laagte

Flag EU

Het Europees economisch sentiment verzuurde verder in december van vorig jaar. De indicator klokte af op 107.3 vs. 108.2 verwacht. In november was dat nog 109.5. Het sluit daarmee een triest 2018 af waarin de EC-maatstaf – sinds de piek van december 2017 (115.2) – een onafgebroken daling neerzette. Naar historische normen noteert het economisch vertrouwen wel nog aan vrij sterke niveaus. Zorgwekkender zijn de vooruitkijkende componenten die fors onderuit gaan, in tegenstelling tot de andere kant van de plas (cfr. diensten-ISM in de VS).

De data sluiten aan met de teleurstellende Duitse productiecijfers die eerder vandaag werden vrijgegeven. De productie verminderde in november met maar liefst -1.9% m/m (-4.7% j/j), een derde opeenvolgende daling. Die negatieve evolutie is niet te onderschatten want de industriële sector speelt nog steeds een belangrijke rol in de Duitse, en bijgevolg de Europese, economie.

De recente stroom aan Europese data suggereren een tegenvallende economische groei in het vierde kwartaal. Toch reageert de markt schamper. De beurzen vallen wat terug van intraday-hoogtes, maar die daling was eerder al ingezet. EUR/USD noteert rond de laagte-niveaus die werden bereikt vlak na de Duitse productiecijfers halverwege 1.14/15, maar kan je bezwaarlijk eurozwakte noemen. Een indicatie dat er (althans voorlopig) voldoende negatief nieuws is ingeprijsd?

Figuur - EUR/USD houdt stand na teleurstellend economisch vertrouwen

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.