Wat kan de markten inspireren deze week?

De markten: kort op de bal

Technisch of fundamenteel? 

De scherpe daling van de lange rentes en de fors vlakkere rentecurves deden recent vele wenkbrauwen fronsen. Wat ziet de markt dat de (meeste) economisten niet zien? Groeit er twijfel over de kracht van het post-corona herstel zodra de acute crisismaatregelen worden teruggeschroefd? Of gaan de coronavarianten het herstel nog dusdanig dwarsbomen waardoor de reflatietrade minstens tijdelijk ‘on hold’ wordt gezet. In dat geval moeten ook de centrale banken het normalisatieproces vertragen. Tot nader bericht wijzen de data in de VS en Europa niet op zo’n doemscenario. De waarschuwing van de Chinese regering, annex onmiddellijke versoepeling door de centrale bank, stelde de groeitwijfelaars allesbehalve gerust. Anderen wijten de scherpe herpositionering in de rentemarkt vooral aan ‘technische’ factoren. Mogelijk waren veel investeerders te ver vooruitgelopen op een afbouw van de obligatieaankopen. De eenzijdig gepositioneerde (rente)markt was kwetsbaar voor correctie. Die correctie kwam er in een context waar er (tijdelijk) ook weinig aanbod was van nieuw Amerikaans overheidspapier. 

Wat dat aanbod betreft krijgen we vandaag en morgen mogelijk meer duidelijkheid. Vandaag brengt de Amerikaanse Schatkist $58 mld obligaties met een looptijd van 3j naar de markt en worden ook $38 mld 10j obligaties aangeboden. Morgen volgt dan het ultra-lange segment van de curve ($24 mld 30j papier). Hoe vlot wordt dit papier geplaatst na de forse rentedaling, en in principe dus aan veel minder aantrekkelijke voorwaarden? De eerste indicaties vanmorgen suggereren alvast niet dat de markt dit aanbod ‘vreest’. De rentes brokkelen opnieuw af.  

De Europese kalender is deze week zo goed als leeg. ECB-topvrouw Lagarde heeft haar punt over het belang van de ECB-vergadering van 22 juli ondertussen gemaakt. In de VS zijn wel een reeks potentiële ‘market movers’. De CPI-inflatie (dinsdag) bleef in juni waarschijnlijk ver boven de 2%-doelstelling (4.9% verwacht voor de algemene inflatie, 4.0% voor de kerninflatie). Idem voor de producentenprijzen op woensdag. Het minste wat je kan zeggen is dat de markten recent ‘ietwat selectief’ waren in hun reactie op data. Minder goede/softe deelindicatoren kregen (bijvoorbeeld in de ISM’s en payrolls) duidelijk meer gewicht dan positieve aanwijzingen. De vraag lijkt dan ook: hoe sterk moet de inflatie verrassen om de markt te doen twijfelen aan het ‘tijdelijk’ karakter? Inzake activiteit data houden we een oogje op het KMO bedrijfsvertrouwen (dinsdag), regionaal bedrijfsvertrouwen (donderdag) kleinhandelsverkopen (vrijdag) en consumentenvertrouwen (ook vrijdag). Buiten de VS wordt met meer dan gemiddelde aandacht uitgekeken naar de groei in het tweede kwartaal in China (donderdag). Was die echt zo slecht dat de regering en de PBOC snel moesten ingrijpen? Tenslotte staat de uitgebreide data-update in het VK op het menu.

Centrale bankiers nemen opnieuw een prominente rol in. De Bank of Canada, een van de voorlopers op weg naar beleidsnormalisatie, bouwt mogelijk de obligatieaankopen verder af. Toch is het ver van zeker of de globale markt dit ‘trendzetter signaal’ oppikt. Fed-voorzitter Powell licht het beleid toe voor het Congress (woensdag, donderdag). Op woensdag, maakt de Fed ook het Beige Book bekend, een voorbereidend document voor de beleidsvergadering van 28 juli. Last but not least krijgen we de eerste bedrijfsresultaten voor het tweede kwartaal. Meer nog dan naar de resultaten zelf, kijkt de markt uit naar de ‘forward guidance’. Niet enkel de beurzen, maar ook de rentemarkten willen weten of er ook bij de bedrijven tekenen van ‘groeitwijfel’ opborrelen. Genoeg stof dus om de vakantiemodus in de markten nog even af te houden.  

Figuur - 10j rente VS: wie of wat kan de groei-onzekerheid temperen? 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.