ECB-vergadering van 22 juli wordt meer dan een ‘vakantie-versie’

De markten: kort op de bal

Lagarde niet gehaast om soepel beleid af te bouwen 

Flag EU

Vorige week maakte de ECB de herziening van haar beleidskader bekend. Kort samengevat streeft de ECB vanaf nu naar een inflatie van 2%. De oude formulering van ‘dichtbij maar onder 2%’ werd verlaten. De doelstelling is voor de middellange termijn. De ECB probeert door korte termijn schommelingen te kijken. Ze gaat ook even doortastend optreden tegen blijvende afwijkingen beneden de doelstelling als tegen een inflatie boven target. De doelstelling is dus symmetrisch. Daarnaast wil de ECB ook de inflatiemaatstaf/meeting verfijnen om de kosten van huisvesting correcter in te schatten. 

Op zich bepaalt het nieuwe raamwerk de inflatiestrategie van de ECB op langere termijn. In een interview dit weekend met het persagentschap Bloomberg liet Lagarde verstaan dat die gevolgen voor het beleid op de vergadering van de 22 juli al eens tegen het licht zullen worden gehouden. Dat zal waarschijnlijk leiden tot een bijsturing van de ‘forward guidance’, de aanwijzingen die ECB de markt geeft in verband met haar toekomstig rentebeleid en obligatieaankopen. Mogelijk moet het beleid langer soepel blijven om die nieuwe doelstelling te halen. In lijn met eerdere commentaren, benadrukte de ECB-voorzitster dat het PEPP-crisisaankoopprogramma ‘minstens’ loopt tot maart 2022. Zelfs als de acute crisissteun dan ophoudt, kan het bestaande programma ‘vervellen’ (transit) in iets nieuws. De ECB moet alle middelen blijven inzetten om de doelstelling te halen. Afgezien van eventuele aanpassing van de ‘guidance’ aan het nieuwe kader, gaf Lagarde aan dat ze maar ‘gereserveerd optimistisch’ is over het economisch herstel. De nieuwe varianten kunnen nog steeds roet in het eten strooien en de huidige inflatie-opsprong krijgt nog steeds het label tijdelijk. In die context wil Lagarde voorkomen dat de markt op korte termijn gaat anticiperen op een exit van het ultra-soepel crisisbeleid.  

Op de vergadering van juni was er al wat onenigheid tussen ‘duiven’ en ‘haviken’ over het al of niet aanhouden van het verhoogde tempo van PEPP obligatie-aankopen in het derde kwartaal. Het ziet er naar uit dat de ‘duiven’ nu ook de druk opvoeren om, met het nieuwe beleidskader in de hand, het beleid op lange termijn soepeler te houden. In principe kan dit een stijging van de lange rentes afremmen. Een bestendiging van hogere aankopen na het afronden van PEPP zou ook goed nieuws zijn voor obligaties van perifere landen. Vooral de lange rentes hebben recent natuurlijk al een stevige stap lager gezet. Ook de eerste reactie van de euro vanmorgen is uiterst gematigd. EUR/USD (1.1865) houdt het grootste deel van de winst van eind vorige week vast. 

Figuur - 10-j Duitse rente: nieuw kader aanleiding om steun langer te handhaven? 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.