Hongaarse inflatie versnelt verder in juni

De markten: kort op de bal

Forint in het defensief ondanks engagement MNB om inflatie onder controle brengen  

De algemene consumenteninflatie in Hongarije steeg in juni opnieuw met een forse 0.6% m/m en 5.3 j/j (was 5.1% in mei). De markt rekende minstens op een pauze (verwachting 0.2% m/m en 4.9% j/j). Ook de onderliggende inflatie zoals die volgens de methodiek van de Hongaarse centrale bank wordt berekend, steeg verder van 3.4% tot 3.8%. De prijsstijgingen deden zich voor in zowat alle productgroepen van industriële goederen, diensten (1.1%), gereguleerde prijzen (1.9%) en voedselprijzen. Binnen de diensteninflatie viel onder meer een stijging van de prijzen voor binnenlandse vakanties op, naast stijgingen van telecom en internetdiensten. De MNB merkt zelfs op dat de stijging in de diensteninflatie ongezien was in het recente verleden. 

De MNB ziet de ‘inflatiebui’ al een hele tijd hangen. Ze ging daarom in juni over tot een eerste verhoging van de beleidsrente van 0.60% tot 0.90%. Ze gaf ook aan dat ze de rente zal blijven optrekken tot de inflatie terugkeert richting de doelstelling van 3.0% (+/- 1.0% tolerantieband) en de inflatierisico’s terug meer evenwichtig worden. De facto zal dit er waarschijnlijk toe leiden dat de MNB de rente op de volgende maandelijkse beleidsvergaderingen stelselmatig verder zal optrekken. Bijkomende verhogingen in juli en augustus zijn zeer waarschijnlijk. 

Ondertussen maakt ook de algemeen onzekere groeicontext de zaken voor de MNB en de forint niet gemakkelijker. Door de risk-off kwam de forint de voorbije dagen onder druk. Als deze trend zich doorzet kan dat de inflatoire druk via hogere invoerprijzen bestendigen. De MNB heeft zeker aan inflatiegeloofwaardigheid gewonnen maar als de algemene risico-aversie aanhoudt is dat zeker op korte termijn niet voldoende om een correctie te voorkomen. De MNB kan zelfs onder druk komen om haar renteverhogingen te versnellen. De beuk van EUR/HUF boven 356.50 is vanuit technisch oogpunt alvast een eerste ‘waarschuwing’ voor de forint. 

Figuur -EUR/HUF: Risk-off en hogere inflatie zetten forint onder druk ondanks MNB-actie 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.