Poolse centrale bank relativeert inflatieopstoot

De markten: kort op de bal

EUR/PLN veert op vanuit 4,45-steunzone

We keken uit naar de beleidsvergadering van de Poolse centrale bank (NBP) gisteren, ook al was dat “maar” een tussentijdse bijeenkomst zonder nieuwe voorspellingen. De Centraal-Europese collega’s in Tsjechië en Hongarije losten tijdens de afgelopen weken een duidelijk schot voor de boeg: de oplopende inflatie is mogelijk toch iets persistenter dan tot nog toe gedacht en dat noopt aan tot actie. De Hongaarse prijsstijging liep in de maand mei bijvoorbeeld op tot 5,1% j/j, ver boven de maximaal toegestane 4% en niet enkel het gevolg van statistische effecten (zie bericht gisteren). Voor Polen bedroeg die 4,8%. De NBP streeft naar 2,5% inflatie met een toegestane afwijking van +/- 1 ppt. Sommige NBP-raadsleden zoals Hardt vinden de tijd rijp voor op z’n minst een symbolische renteverhoging waarmee de centrale bank aangeeft dat ze net zoals haar CE-collega’s klaar staat om op te treden indien nodig. Het ziet er niet naar uit dat ze dat binnenkort zal doen.

De NBP gaat in het beleidscommuniqué van gisteren uitgebreid in op de huidige inflatieopstoot. Een lage vergelijkingsbasis, hogere olie-, elektriciteits- en voedselprijzen, verhoogde transportkosten en tijdelijk verstoorde internationale aanbodketens sleuren inflatie hoger. Het zijn echter vooral zaken waar een centrale bank in principe weinig aan kan doen, klinkt het. Ze zijn bovendien maar tijdelijk, al zegt ze er in één adem bij dat het de inflatie nog voor maanden boven de maximaal aanvaardbare 3,5% kan doen uitstijgen. Tijdelijk is een rekbaar begrip. Om die boodschap kracht bij te zetten, verwijst de NBP nog eens naar haar “richtlijnen voor monetair beleid voor 2021”. Daarin zegt ze dat het antwoord van de centrale bank op macro-economische en financiële schokken, zoals de pandemie, en hun gevolgen op inflatie afhankelijk is van aard ervan. Lees: een tijdelijke schok vereist geen monetair gevolg.

Een stijging van het prijspeil moet komen van een sterke economie en dito arbeidsmarkt (onder de vorm van opwaartse loondruk). Daar bestaat op dit moment nog altijd veel onzekerheid rond en dus houdt de NBP het monetair beleid ultrasoepel met een rente van 0,1% en obligatie-aankopen. Ze behoudt de mogelijkheid om te interveniëren op de wisselmarkt indien nodig. De appreciatie van het huidige zloty-niveau blijft wel neutraal, wat geen onmiddellijke interventieactie suggereert. Wat de munt betreft; die reageerde een beetje teleurgesteld. De zloty ging de afgelopen weken maar wat graag mee in de CE-retoriek die ook de Hongaarse forint en Tsjechische kroon een mooie rit bezorgde. Maar anders dan bij die laatste is concrete rentesteun na gisteren toch nog niet voor meteen. EUR/PLN testte de afgelopen dagen meermaals de 4,45-steun maar dat niveau blijft dan toch overeind. Het koppel sloot nabij 4,474.

EUR/PLN

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.