Gebruik van Fed reverse repo faciliteit rijgt records aaneen

De markten: kort op de bal

Neemt de Fed volgende week maatregelen?

Voor mocht er nog twijfel over bestaan: de liquiditeit klotst tegen de plinten. Op het hoogtepunt van de pandemie en in de lange nasleep daarvan zette de Amerikaanse centrale bank tal van voorzieningen in om de markten van liquiditeit te voorzien. In tijden van paniek wil niemand nog geld uitlenen en houdt iedereen harde cash voor zichzelf. Een logische reactie maar dodelijk voor het financieel systeem. Meer dan één jaar later zijn enkele van die voorzieningen nog steeds actief. De bestemming veranderde wel: van acute liquiditeitsnood naar een groei-ondersteuning. Het gaat in de eerste plaats over de obligatie-aankopen voor een bedrag van $120 miljard per maand waarmee de Fed de rentes artificieel laag houdt. Die middelen belanden via de financiële instellingen in de reële economie waar ze productief worden aangewend. Dat is de theorie. In de praktijk gebeurt er de laatste weken iets anders. Kort gezegd: de geldcreatie van de Fed komt … terug bij de Fed. De voorziening waarmee Amerikaanse financiële instellingen geld voor één nacht bij de Fed parkeren (reverse repo facility, RRP) kent een ongeziene instroom: maar liefst $486 miljard gisteren! Er is zoveel liquiditeit in omloop dat “alles uitlenen” simpelweg geen optie meer is. Meer zelfs: er is zoveel liquiditeit in omloop dat de hele korte Amerikaanse marktrentes af en toe negatief worden. Hier in Europa zijn we dat ondertussen al goed gewend. Voor de VS is dat nieuw. Er zijn nog een aantal andere technische factoren zoals het feit dat de Amerikaanse schatkist de looptijd van haar schuld wil verlengen. Daardoor is er minder aanbod van zogeheten T-bills, kortlopend overheidspapier. Hoe dan ook: de keuze tussen (het risico op) een negatieve marktrente om overtollige cash te parkeren of zekerheid op een quasi-nulrente bij de Fed is snel gemaakt.

Het onconventioneel beleid van de Fed bereikte de afgelopen weken met andere woorden een soort kantelpunt. Het marginaal nut is nu verwaarloosbaar, misschien zelfs negatief. De druk op de Fed neemt toe om in de volgende beleidsvergadering (16 juni) technische maatregelen te nemen. Ze kan bijvoorbeeld de rentevergoeding op die RRP-faciliteit of een andere rente die de Fed betaalt op de reserves die Amerikaanse banken bij de centrale bank aanhouden, verhogen. Dat creëert een arbitrage-effect: het is dan namelijk interessant om geld in de markt te ontlenen en bij de Fed te plaatsen. Daardoor schuiven uiteindelijk de korte marktrentes op in de richting van de Fed-rentes. Dit is uiteraard een tijdelijke oplossing: zolang het opkoopprogramma actief blijft, blijft de liquiditeit overvloedig aanwezig.

Fed Reverse Repo Facility: gebruik per dag

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.