Poolse inflatie loopt verder op tot 4.8%

De markten: kort op de bal

Eerste tekenen van rentedebat binnen de NBP? 

De inflatie in Polen voor mei werd vanmorgen bekend gemaakt op 0.3% m/m en 4.8% j/j, komende van 4.3% in april. De stijging was in lijn met de verwachtingen. De inflatie loop daarmee wel steeds verder weg van de inflatiedoelstelling van de Poolse centrale bank (NBP) die een inflatie nastreeft van 2.5% met een tolerantieband van +/- 1.0%. Hogere olieprijzen zijn nog steeds een belangrijke drijfveer voor de j/j-stijging van de inflatie al was dat niet het geval voor de maandynamiek (-0.9%). Met andere worden, ook in andere delen van de economie groeit de prijsdruk.  
 
Tot op heden voerde de NBP een ‘benign neglect’ aanpak wat betreft de aantrekkende inflatie. Een (belangrijk) deel van de inflatiestijging wordt gezien als veroorzaakt door factoren die buiten het bereik van het NBP-beleid liggen (verhoging van indirecte belastingen, olieprijzen) of tijdelijk zijn (verstoring van de aanvoerkettingen). Tot nader bericht trekt de NBP dan ook de kaart van een verdere maximale stimulering van de groei en een herstel van de tewerkstelling. 
  
Wat die groei betreft, zijn er steeds meer tekenen van beterschap. De Markit PMI vertrouwensindicator voor de maand mei die ook vanmorgen werd bekend gemaakt steeg alvast tot een historisch recordniveau van 57.2 (van 53.7 in april). Alle deelcomponenten droegen bij tot de verbetering van de activiteit. Orders en productie stijgen, de orderboekjes worden steeds beter gevuld en zowel input als outputprijzen lopen verder op. Ook de tewerkstelling in de sector verbeterde voor de negende maand op rij en aan het sterkste tempo sinds april 2017. De verwerkend nijverheid is natuurlijk maar een deel van het verhaal toch is het ook hier uitkijken hoelang de NBP de noodzaak van groei boven inflatie kan blijven benadrukken. Tot op heden vindt een meerderheid van de NBP-raadsleden dat de rente niet hoeft te worden verhoogd gedurende de huidige termijn van de meeste leden (Q2 2022). Toch waren er recent al enkel ‘minderheidsstemmen’ die pleiten voor een relatief snelle eerste verhoging. Tot op heden hield de bank ook nog vast aan de stelling dat ook de waardering van de zloty belangrijk is voor het herstel. Hier heeft de markt alvast wel al duidelijk de conclusie getrokken dat interventies gezien de recente data niet meer aan de orde zijn. De zloty versterkt ondertussen verder binnen het brede consolidatiepatroon EUR/PLN 4.65/4.37. Hierbij wordt de intermediaire weerstand van 4.47 op dit ogenblik getest. Een breuk zou het technisch beeld voor de zloty verder verbeteren. De volgende NBP-beleidsvergadering vindt plaats op 09 juni.

Figuur - EUR/PLN: PLN-interventies niet meer aan de orde. Zloty test intermediaire weerstand van 4.47

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.