Reserve Bank of Australia kijkt de kat uit de boom

De markten: kort op de bal

Aussie dollar (voorlopig) oord van rust 

Vorige week vervoegde de Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) de steeds groter wordende groep van centrale banken die zich voorbereiden om het soepel beleid af te bouwen. Een renteverhoging in de tweede helft van volgend jaar behoort tot de mogelijkheden. Uiteraard blijft dit een scenario ‘onder voorwaarden’, maar toch. Vandaag keken we uit of de Reserve Bank of Australia (RBA) zijn buur uit de Tasmaanse (reis)bubbel zou volgen. Voorlopig niet dus. 

De beleidsrente en de doelrente op de 3-jarige overheidsobligatie blijven 0.1%. De RBA blijft overheidsobligaties kopen. Een kredietfaciliteit die goedkope financiering met een looptijd van 3-j voorzag voor bedrijven dooft eind deze maand uit, maar dat stond al vast. 

De economie herstelt sneller dan waar de RBA aanvankelijk rekening mee hield. In tegenstelling tot de RBNZ beschikte de RBA vandaag niet over nieuw economische vooruitzichten. Die komen er pas in augustus. Zo’n nieuwe economische update is vaak de aanleiding om een beleidswijziging aan op te hangen. In juli zal de centrale bank wel al aangeven hoe het verder moet met de obligatieaankopen wanneer de huidige enveloppe van A$ 100 mld in september is uitgeput. Ook wordt dan beslist of er een nieuwe, langere referentieobligatie komt voor de aankopen op drie jaar. Voor de markt kan dit een signaalfunctie inhouden in verband een eventuele koerswijziging. 

De economische ondertoon van het communiqué blijft positief. De Australische economie zal dit en volgend jaar naar verwachting respectievelijk 4.75% en 3.5% groeien en de werkloosheid kan eind dit jaar terugvallen richting 5%. Verschillende economische sectoren rapporteren nu al een tekort aan geschikte werkkrachten. Toch volstaat dat volgens de RBA niet om voldoende, blijvende (loon)inflatie te genereren. Een tijdelijke opstoot van de (headline) inflatie richting 3% dit jaar, camoufleert volgens de RBA nog steeds een lage onderliggende inflatie. Tot nader bericht concludeert de RBA dat een volgehouden terugkeer naar de 2-3% doelstelling tot 2024 kan duren. Zoals andere centrale banken kan de RBA niet voorbij aan de neveneffecten van haar beleid. Zo gaan de huizenprijzen opnieuw fors hoger. De RBA vindt echter dat dit vooral moet worden aangepakt via controle op de kredietverlening en niet door het monetair beleid.  

De marktreactie op de RBA-beslissing is beperkt. De 10-j rente gaat marginaal hoger (1.71%). De Aussie dollar won lichtjes in de aanloop naar de beslissing. Sommigen hielden er blijkbaar rekening mee dat ook de RBA iets meer kon opschuiven in de richting van zijn Nieuw-Zeelandse buur. Quod non. AUD/USD noteert ondertussen opnieuw zo goed als onveranderd nabij 0.7750. Voorlopig is de Aussie dollar een oord van rust en stabiliteit. Toch denken we dat het een kwestie van tijd is alvorens ook de RBA (delen) van haar extreem soepel beleid zal (moeten) terugschroeven. Arbeidsmarktdata spelen daarin een belangrijke rol. Het volgende arbeidsmarktrapport staat gepland voor 17 juni. AUD/USD bevindt zich sinds begin dit jaar in een consolidatiepatroon tussen 0.7532 en 0.8007 met een intermediaire weerstand op 0.7890. Voorlopig is er geen duidelijke trend, maar de benedenkant van dit kanaal is goed beschermd, zowel omwille van de relatief zwakke dollar als omwille van een mogelijk bijsturen van het RBA-beleid. 

Figuur - AUD/USD: wachten op een signaal van de RBA 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.