Yuan zet opmars voort

De markten: kort op de bal

USD/CNY daling meer dan enkel USD-zwakte   

De dollar had het de voorbije twee maanden moeilijk tegen de meeste andere grote internationale munten. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat die trend zich ook aftekende in de USD/CNY-combinatie. Toch blijft de trendmatige daling van USD/CNY opvallend. Hoewel China streeft naar een minder gecontroleerde markt, blijven de autoriteiten altijd op de achtergrond meekijken. Men mag er dan ook van uitgaan dat deze trendbeweging minstens gedoogd wordt, onder meer door de Chinese centrale bank (PBOC).

Sinds eind maart daalde USD/CNY van 6.5750 tot vanmorgen 6.37, een versterking van de Chinese munt met meer dan 3%. Sinds midden april steeg echter ook de handelsgewogen CFETS-renminbi index met bijna 2%, wat significant is in een historisch perspectief. Naast een algemeen zwakke dollar profiteert de Chinese munt ook van het ver gevorderde herstel van Chinese economie na corona. Hierdoor staat China ook al verder in de monetaire cyclus. Echt formele renteverhogingen zijn er nog niet. Toch waren er recent indicaties dat China de economie niet onnodig wil laten oververhitten en dat men de uitwassen van de algemene soepele monetaire context zoveel mogelijk wil tegengaan. Zo namen autoriteiten de voorbije dagen verschillende maatregelen om de (speculatieve) stijging van grondstoffen af te remmen. De kredietverlening hoeft voor de PBOC ook niet meer te versnellen. De Chinese handelsbalanscijfers waren volatiel de voorbije maanden maar de export en het handelsbalanssaldo bevinden zich op sterk niveau. De recente versterking van de munt is voorlopig geen spelbreker voor de exportsector. In een bredere context deed China ook veel minder mee aan de monetaire/financiële compressie (het artificieel verlagen van de obligatierentes, bijvoorbeeld door QE). De reële rentes bleven er hoger dan in de meest ontwikkelde economieën. Dat maakt Chinese activa (obligaties) relatief interessant. Ter illustratie: een CNY-overheidsobligatie met een looptijd van 10-j geeft op dit ogenblik een rente van om en bij de 3.1%.  Samengevat: de voorsprong in het economisch herstel en een relatief stimulerende (monetaire) context ondersteunden de Chinese munt. Op korte termijn zijn er weinig aanwijzingen voor een trendommekeer. De Chinese autoriteiten (inclusief de PBOC) dragen stabiliteit wel hoog in het vaandel. Vanmorgen waren er dan ook de eerste voorzichtige waarschuwingen dat de trend niet mag leiden tot speculatief eenrichtingsverkeer. Anders gezegd, een beetje minder (snel) is ook nog goed.  
 
Vanuit technisch oogpunt verbeterde het beeld voor de yuan (tegen de dollar) verder na de breuk van USD/CNY 6.42. De volgende belangrijke steun bevindt zich op USD/CNY 6.24, het dieptepunt van 2018. Of dit niveau (snel) gehaald wordt, zal uiteraard nog steeds in belangrijke mate bepaald worden door de algemene prestatie van de dollar. 

Figuur - USD/CNY: een zwakke dollar, maar toch ook een sterke yuan 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.