RBNZ stelt eerste renteverhoging in het vooruitzicht

De markten: kort op de bal

Kiwi dollar verstevigt aanzienlijk

De centrale bank van Nieuw-Zeeland (RBNZ) hield vanmorgen de beleidsrente onveranderd op 0,25%. In haar nieuwe voorspellingen gaat ze er echter vanuit dat dit vanaf de tweede jaarhelft in 2022 wel eens kan veranderen. Dat klinkt als een verre toekomst maar het is een grotere verschuiving van de RBNZ dan op het eerste zicht lijkt. In april was ze immers nog bereid om de rente verder te verlagen indien ze dat nodig vond.

Die verandering van toon komt er niet zomaar. De RBNZ put moed uit het vaccinatieproces en dat sterkt haar vertrouwen in het vooropgestelde groeipad. Dat kreeg overigens een lichte opwaartse herziening voor 2022 (4,4%; +0,6ppt) en 2023 (3,5%; +0,3ppt). De groei blijft wel behoorlijk onevenwichtig. Vooral de toeristische sector heeft het op dit moment nog hard omdat voorlopig enkel toeristen vanuit grote broer Australië het land binnen mogen. De RBNZ is relatief tevreden met het herstel in de tewerkstelling. In het eerste kwartaal van dit jaar groeide dat met 0,6% kw/kw. Ook hier zijn er wel grote sectorale onevenwichten. De inflatie zal wellicht een tijdje boven de 2%-doelstelling uitstijgen maar daar maakt de RBNZ zich geen grote zorgen over. De factoren die daarvoor zorgen, zoals oplopende transport- en grondstofkosten, zullen gaandeweg verdwijnen, zegt ze. Op middellange termijn zal loongroei de inflatie richting 1,7% in 2022, 1,9% in 2023 en 2,2% in 2024 brengen. Dat is een lichte opwaartse bijstelling van 0,1-0,2 ppt.

Het ziet er dus niet slecht uit voor Nieuw-Zeeland. En dus stelt de RBNZ een eerste renteverhoging in het vooruitzicht. Ze houdt wel een slag om de arm: dat gebeurt enkel en alleen als de zaken evolueren zoals momenteel voorspeld. Wat het obligatie-opkoopprogramma betreft, meldt de RBNZ dat ze allicht de totale enveloppe van NZ$100 miljard tegen de vooropgestelde einddatum (juni 2022) niet volledig zal opgebruiken. Ze benadrukt dat dit geen afbouw van de stimulus is, het is louter het gevolg van een verminderd aanbod door de regering. Dat op zich zet minder opwaartse druk op de Nieuw-Zeelandse rentes en dus kan de RBNZ iets minder agressief optreden. Die rentes gaan er vanmorgen trouwens stevig vandoor. De tienjaarsrente sprint meer dan 8 bpn hoger en nadert de hersteltop van eerder dit jaar in de buurt van 1,9%. De korte rentes stegen even meer dan 10 bpn (nu nog 8). De kiwi dollar profiteert. NZD/USD rondt de kaap van de 0,73-weerstand. Vanuit technisch oogpunt ligt de weg nu open richting 0,74 en hoger, zeker als de USD verder in het defensief blijft.

NZD/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.