Sterk officieus banenrapport biedt markten (kleine) houvast

De markten: kort op de bal

Amerikaanse beursfutures herstellen lichtjes, dollar reageert stoïcijns

Flag US

Het ADP banenrapport verpulvert de marktverwachtingen. Volgens de loonstrookjesverwerker kwamen er in december maar liefst 271 000 nieuwe jobs bij. De markt rekende op een totale toename van 180 000. Daartegenover staat wel een neerwaartse herziening van november (van 179 000 tot 157 000). Het bulk van de nieuw gecreëerde jobs situeert zich in de dienstensector (224 000). Graven we tot op subsectoraal niveau, dan stellen we vast dat – m.u.v. de mijn- en financiële sector – zowat elke tak van de economie meer personeel tewerkstelt. De wekelijkse werkloosheidsaanvragen, ongeveer gelijktijdig bekendgemaakt, klokten eind december af op 231 000. Dat is iets meer dan de verwachte 220 000 maar blijven vanuit historisch perspectief nog steeds op een bijzonder laag niveau.

De goede cijfers doen alvast een sterk officieel jobrapport (payrolls) vermoeden. Dat wordt morgen vrijgegeven en krijgt traditioneel een pak meer aandacht dan de ADP-publicatie. Het verklaart wellicht (deels) de beperkte marktreactie op de data. De Amerikaanse 2j.-rente klom even 1bp hoger maar geeft die bescheiden winst al weer op. De Amerikaanse beursfutures herstellen verder na de data, maar in feite werd de opwaartse beweging eerder op de dag al ingezet. EUR/USD blijft nagenoeg stabiel. Verder zijn beleggers recent vooral gevoelig voor indicatoren die iets meer zeggen over de groei. Het Amerikaans ISM-bedrijfsvertrouwen is daar één van en wordt later vandaag (om 16u onze tijd) bekend gemaakt. Het is best mogelijk dat de markt tot dan gespannen de adem inhoudt.

Figuur - EUR/USD (in afwachting van ISM?) stoïcijns na sterke ADP-data.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.