Reserve Bank of Australia houdt koers ondanks verder herstel

De markten: kort op de bal

Aussie dollar in consolidatiemodus 

De Reserve Bank of Australia (RBA) hield vandaag haar beleid zoals verwacht onveranderd. De aanpak sluit aan bij die van de Fed in de VS: wachten tot de doestellingen echt bereikt zijn. The RBA houdt de beleidsrente onveranderd op 0.1%. Ze blijft zich engageren om onder het systeem van Yield Curve Control de 3-j rente te stabiliseren op 0.1%. Nadat een eerste enveloppe van A$ 100 mld aankopen van lange obligaties is afgewerkt, gaan de aankopen nu verder onder een nieuwe schijf van A$ 100 mld. De RBA laat tussen de lijnen verstaan dat een volgende verhoging in juli waarschijnlijk is. Van ‘tapering’ is hier dus nog niet echt sprake. Banken kunnen goedkoop krediet voor lange tijd (3-j) blijven optrekken onder de lange termijn kredietfaciliteit. Nu het economisch herstel en de kredietverlening vlot verlopen, zullen zoals vooropgezet geen nieuwe aanvragen meer kunnen worden ingediend na de vervaldag van 30 juni. Er is wel nog A$ 100 mld beschikbaar.  
 
Economisch gezien gaat verder de goede kant uit. De groeiprognose voor 2021 werd opwaarts herzien tot 4.75%. Voor 2022 wordt een expansie van 3.75% verwacht. Ook de tewerkstelling doet het beter dan verwacht. De werkloosheidsgraad daalde tot 5.3% en het aantal mensen met een job ligt zelfs opnieuw hoger dan voor de pandemie. Ook hier verwacht de RBA een verdere daling tot 4.5% eind 2022. Toch is dit alles niet voldoende om een minder gul monetair beleid in het vooruitzicht te stellen. De inflatie blijft laag. Op korte termijn kan die opklimmen richting 3.0%, maar de onderliggende inflatie wordt nog steeds slechts op 2.0% verwacht midden 2023. Ook de RBA wil dat de inflatie blijvend binnen de 2-3% post vat. Daarvoor zijn vooral hogere lonenstijgingen nodig en de bank verwacht dat deze niet vervuld zullen zijn voor 2024. I.v.m. de Aussie dollar stelt de RBA vast dat die relatief sterk noteert vergeleken met de voorbije jaren, maar de bank geeft hierover geen verdere appreciatie. De aanhoudende stijging van de huizenprijzen moet vooral worden beheerst door een bijsturing van de kredietvoorwaarden.  
 
De marktreactie op de beslissing blijft beperkt. De Australische 10-j rente (1.75%) handhaaft zich in een nauwe band tussen 1.65%/1.95% na een forse stijging eerder dit jaar. Ook de Aussie dollar blijft in een consolidatiefase. Op korte termijn kan dit patroon nog even aanhouden. Toch blijft ook hier de vraag of de RBA, gezien het krachtig herstel, ook in de arbeidsmarkt, uiteindelijk niet sneller zal moeten bijsturen dan aangegeven. AUD/USD 0.7850 is een eerste korte termijn weerstand, waarna top van 0.8007 van begin dit jaar opnieuw in het vizier komt. Een terugval beneden AUD/USD 0.76 zou het technisch beeld verzwakken. Dat is niet ons voorkeurscenario. 

Figuur - AUD/USD: een afwachtend patroon, in lijn met de RBA-aanpak 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.