Dollar beperkt april-verliezen met stevige eindspurt

De markten: kort op de bal

EUR/USD 1.2103 weerstand voorlopig een stap te hoog 

Donderdag stond het verlies voor de handelsgewogen dollar (DXY) voor de maand april op ongeveer 3.25%. Vrijdagavond had de Amerikaanse munt daar 1% van herwonnen. Bewegingen van meer dan 1% in een grote USD-combinatie levert op een candlestick grafiek al een meer dan opvallend blokje op. De beweging was ook duidelijk ingegeven door USD-sterkte. Niet enkel EUR/USD nam een duik van 1.21+ tot een slot in de buurt van 1.2020. Ook USD/JPY veerde stevig op. De grondstoffenmunten (vooral de Canadese dollar) boden iets meer weerstand. 

De uitleg voor de beweging was niet zo evident. Eens te meer kwam ze er rond 16u, ongeveer het ogenblik dat heel wat derivatenindekkingen worden afgrond. Blijkbaar wilden een aantal partijen de USD-shorts die eerder vorige maand werden opgebouwd minstens ten dele verzilveren. De Amerikaanse data vrijdag (PMI-vertrouwen uit de regio Chicago, 72.1 vs 65.0 verwacht en het consumentenvertrouwen) waren sterker dan verwacht, maar we zijn niet overtuigd dat die de echte reden van de correctie waren, ook al omdat er tegelijk weinig te zien was op de rentemarkt. De Amerikaanse rentes bewogen weinig en als er al een trend was, was die eerder neerwaarts. De verklaring ‘technische correctie’ wordt al wel eens te pas een te onpas bovengehaald, maar  is in dit geval waarschijnlijk wel op zijn plaats.  

Door de correctie vrijdag kon de EUR/USD-combinatie de maand niet afsluiten boven het 1.2103 niveau (62% herstel van de daling sinds nieuwjaar 1.2349/1.1704). We gaan niet over een dag ijs, maar het kan beteken dat het USD-negatief sentiment stilaan bekoelt. April was ook de maand van de relatieve comeback voor Europa en de euro gesteund door een inhaalbeweging in de vaccinaties. Mogelijk is ook dat verhaal nu minstens voor een deel verdisconteerd. Deze week gaat de aandacht vooral opnieuw uit naar de USD-kant van de vergelijking met onder meer het ISM-vertrouwen uit de verwerkende nijverheid (straks), de diensten-ISM (woensdag) en de payrolls (vrijdag). Zowat iedereen gaat ervan uit dat die data (zeer) sterk blijven en het herstel van de Amerikaanse economie bevestigen. Kernvraag, ook voor de dollar, is of ze zo sterk zijn dat de markt toch weer iets meer gaat twijfelen of de Fed het debat over de afbouw van haar stimulerend beleid niet sneller zal moeten opstarten. Eerstvolgende steunniveaus voor EUR/USD zien we op 1.1994/80 (correctie, 38% retr KT) en in de zone 1.1943/27 (correctie 19/04, 50% retr KT). We zijn zo ver nog niet, maar een terugval beneden dat laatste niveau zou het USD-negatief momentum op korte termijn afblazen.  

Figuur - EUR/USD: een sterke maand april afgerond op een valse noot 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.