Symbolische waarde van ECB Lane’s boodschap

De markten: kort op de bal

Europese rentes op weg naar cruciale weerstand

Flag EU

ECB hoofdeconoom Philip Lane geniet niet meteen de reputatie van de meest optimistische onder de ECB-leden. In tegendeel. Hij is de verpersoonlijking van de monetaire duif die toch maar liever iets te veel stimuleren dan iets te weinig, is steeds bevreesd om neerwaartse economische risico’s en verwacht tot dusver maar niets van inflatie. Als Lane spreekt is het steevast met dezelfde waarschuwende, ontmoedigende, ondertoon. Net omwille van die voorspelbaarheid, springt elke breuk ermee meteen in het oog. Gisteren verklaarde Lane in een televisie-interview dat we op een keerpunt staan. Maatregelen om de virusverspreiding in te perken domineerden de eerste maanden van het jaar, maar voor de maand mei, de zomer en bij uitbreiding zelfs de rest van het jaar ziet het er bijzonder goed uit. De boodschap op zich bevat weinig wereldschokkend nieuws; het is vooral de persoon die ze brengt die er betekenis aan geeft. De laatste der Mohikanen geeft zijn zegen aan het economische herstel.  

Alsof markten voelden dat er weersverandering op komst was, sloopten de lange Europese rentes net voor zijn interview technische weerstandszones naar nieuwe hersteltoppen. De Europese 10j swaprente noteert boven 0.10%. Geruggesteund door een uitbodeming van de reële rente komt de cruciale 0.21%/0.24%-zone in het vizier. Het is een combinatie van de toppen uit 2020, de vorige recordbodem uit 2016 en het 38% herstelniveau van de rentedaling tussen 2018 en 2020. Een breuk boven die zone heeft een sterke technische waarde en moet gedragen worden door fundamentele veranderingen. Een bocht richting voorzichtige normalisatie door de ECB of een economische revival zijn beiden kanshebbers. Vanuit een dagperspectief kijken we richting Europese inflatiecijfers en eerstekwartaalgroeicijfers om de stijging van de lange rentes te ondersteunen.  

Op de wisselmarkt houdt EUR/USD stand boven het 1.21-niveau. Tot een nieuwe versnelling hoger kwam het (nog) niet omdat Amerikaanse rentes minstens de evenknie waren van de Europese. Een weeksluiting boven 1.21 vergroot de kans op een terugkeer richting de 1.2349 hersteltop. Onder de “grote” munten is de Japanse yen het grootste slachtoffer van het algemeen stijgend renteklimaat. EUR/JPY noteert aan de hoogste koersen sinds eind 2018 en USD/JPY hervat de stijging sinds het begin van het jaar na een correctie in april. 

Europese 10j swaprente op weg naar cruciale weerstand

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.