Zeldzame winstwaarschuwing Apple weegt opnieuw op risicosentiment

De markten: kort op de bal

Vergroten lage volumes de bewegingen uit?

vlagecBeurs

Een nieuw jaar, zelfde zorgen. Wereldwijd blijven beurzen afzien omwille van vrees voor een globale groeivertraging, aanhoudende handelsdisputen en regionale politieke impasses. Europese aandelen presteerden gisteren wisselvallig nadat ze fors lager openden. Amerikaanse aandelen kopieerden de openingsbeweging maar sloten uiteindelijk af met bescheiden winsten ondanks dat President Trump geen akkoord kon vinden met de Democraten voor het financieren van de muur op de Mexicaanse grens. Technologiereus Apple kreeg het laatste woord. Na de het luidden van de bel op Wall Street, kondigde CEO Tim Cooke een lagere winstverwachting voor het vierde kwartaal van vorig jaar. Hij schroefde de eerder vooropgestelde $89-93 miljard neerwaarts terug tot $84 miljard. Als voornaamste reden wijst Apple naar een groter dan voorziene groeivertraging in China. Voor investeerders is het nieuws een nieuw teken aan de wand dat de globale groei in het slop zit. Op de wisselmarkt won de Japanse yen buitensporig terrein. De beweging heeft veel weg van een soort “flash crash”. De verhandelde volumes zijn laag (Japanse markten zijn gesloten) en het grootste deel van de beweging werd snel omgedraaid. Aziatische beurzen openen lager maar maken een deel van de verliezen terug goed en de Amerikaanse en Europese rentes kruipen uit het dal sinds de Europese opening. Vanuit technisch oogpunt noteert de Amerikaanse 10-jaarsrente momenteel aan 2.62%. De breuk beneden het 2.78% steunniveau effende het pad vanuit technisch oogpunt richting 2.5%.

Vandaag blijft de economische kalender leeg in de euro zone. De focus verschuift meteen naar de VS. Daar krijgen we cijfers over de arbeidsmarkt (werkgelegenheidsgroei), alsook de ISM manufacturing index die peilt naar de economische activiteit in de verwerkende nijverheid. Consensus verwacht een daling van 59.3 tot 57.5. Aangezien zowat alle regionale indicatoren ontgoochelden, is een neerwaartse verrassing mogelijk. Hoewel er al veel slechts nieuws aan de huidige prijzen is verdisconteerd, kunnen (Amerikaanse) rente- en aandelenmarkten dan toch opnieuw onder druk komen te staan. 

 

Figuur - Amerikaanse 10-jaarsrente

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.