Reserve Bank of Australia houdt het gaspedaal ingedrukt

De markten: kort op de bal

Australische dollar stabiliseert nabij AUD/USD 0.7650 Edit the title component.

Op haar beleidsvergadering vanmorgen hield de Reserve Bank of Australia (RBA) zich aan haar bestaande strategie. De beleidsrente en de doestelling voor 3j rente blijven onveranderd op 0.1%. De centrale bank blijft via de bestaande programma’s de kredietverlening naar de reële economie ondersteunen. 

Het economisch herstel verloopt in Australië alvast vlotter dan de RBA anticipeerde. De werkloosheidsgraad daalde tot 5.8% en het aantal mensen met een job bevindt zich opnieuw op het niveau van voor de Covid-pandemie. Niettegenstaande deze positieve ontwikkeling behoudt de Australische economie nog veel ‘excess capaciteit’ waardoor de loonstijgingen nog lang beperkt zullen blijven. Ook in Australië zal de opstoot in de inflatie de volgende maanden waarschijnlijk tijdelijk van aard zijn. De RBA verwacht de onderliggende inflatie nog een hele tijd (enkele jaren) beneden 2% kan blijven. 

Naast de beleidsrente zal de RBA de 3j rente op 0.1% houden. Ze beslist later of de referentieobligatie voor de YCC (Yield Curve controle) al of niet met 6 maanden verlengd wordt. Nadat een eerdere enveloppe voor QE-obligatieaankopen van A$ 100 wordt afgerond, start de RBA volgende week met een nieuwe gelijkaardige operatie. De RBA geeft aan de beleidsrente pas te zullen verhogen zodra de inflatie effectief en blijvend is teruggekeerd tot de 2-3% doelzone. De RBA verwacht dit zich mogelijk pas in 2024 zal realiseren. Wat de marktontwikkelingen betreft zegt de RBA weinig over de hogere lange rentes (10j 1.78%). Ze stelt opnieuw vast dat de Aussie dollar vergeleken met de voorbije jaren relatief sterk noteert, maar geeft daarover verder geen expliciete kwalificatie. 

Tot nader bericht heeft de RBA een gelijkaardig standpunt als bijvoorbeeld de Fed: eerst moeten de harde data (niet enkel de verwachtingen) de doelstellingen halen alvorens de beleidsrente kan worden verhoogd. Dat kan nog even duren. Toch zal in een scenario van een blijvend sterk herstel met bij voorbeeld aanhoudend sterke vraag naar grondstoffen, het debat over de timing van een geleidelijke afbouw van bepaalde delen van het ultra-stimulerend RBA-beleid starten. De stijging van de lange rente is hiervan een eerste indicatie. Door de afwachtende houding van de RBA volgde AUD/USD recent vooral de algemene USD-beweging. Een blijvend positief groei- en marktverhaal moeten correcties van de Aussie dollar beperkt houden. Zeker tegenover de euro die duidelijk achterloopt in het monetair normalisatieproces moet de Aussie dollar de post-coronawinst kunnen vasthouden of zelfs mogelijk nog iets verder uitbouwen.  

Figuur - EUR/AUD: RBA houdt koers.  Aussie dollar blijft zich sterk tegen euro 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.