Sterke Amerikaanse data onderstrepen economisch herstel

De markten: kort op de bal

Markt grijpt reden tot voortzetting reflatiehandel (nog) niet aan

vlagecOpening

Een sterk arbeidsmarktrapport van Amerikaans loonstrookjesverwerker ADP was gisteren te kort bij de verwachting om de markt te bewegen. Netto kwamen er in maart 517k jobs bij, het snelste tempo sinds september 2020. Details toonden dat het gros van die jobs uit de dienstensector (+437k), met daarin een disproportionele toename (+169k) van de vrijetijdssector. Het is een indicatie dat er opnieuw leven is na de lockdowns. Een ander positief detail is dat ook de kleinere bedrijven opnieuw volop personeel aannemen. In de categorie tot 49 werknemers, steeg de tewerkstelling met 174k. De jobcreatie bij middelgrote bedrijven (50-499) steeg met 188k. 

Regionaal bedrijfsvertrouwen (Chicago PMI) steeg in maart meer dan verwacht, van 59.5 tot 66.3, het hoogste peil sinds juni 2018. De grootste winst in de PMI-componenten was voor productie. De subindicator nam toe met 10.1 en staat op kwartaalbasis (kw1 2021) op het hoogste niveau (68.4) sinds het laatste kwartaal van 2017. De orderboekjes van de bedrijven geraakten opnieuw voller. Tewerkstelling nam voor het eerst sinds juni 2019 toe in de maand maart. De component die meet naar levertijden noteert in maart aan het hoogste niveau sinds 1974 (!) en onderstreept dat een de combinatie van vraagherstel en nog steeds verstopte internationale productiekettingen tot problemen leidt. Een ander gevolg is de forse toename van producentenprijzen (grondstoffen etc). De indicator nadert de top van augustus 2018. 

De data gingen gisteren nog onopgemerkt voorbij, maar pleiten in principe voor een voortzetting van de reflatiehandel: hogere (lange) Amerikaanse rentes (zie grafiek VS 10j) en een sterke dollar. Vandaag en morgen krijgt de markt een herkansing met de publicatie van het ISM-bedrijfsvertrouwen in de verwerkende nijverheid en het officiële arbeidsmarktrapport (payrolls).

Amerikaanse 10j-rente blijft in opwaarts trendkanaal

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.