OPEC+ wil verzekeringsstrategie handhaven

De markten: kort op de bal

Stevige bodem onder olieprijs 

vlagecolie

De schepen op het Suezkanaal varen weer. Daarmee komt ook een einde aan een korte volatiele periode op de oliemarkt. De prijs voor een vat Brent ruwe olie noteert momenteel rond $65/vat. De focus verlegt zich snel naar een nieuwe OPEC+ vergadering. De uitgebreide club van olie-exporterende landen beraadslaagt zich maandelijks over de heersende productiebeperkingen. Die bedragen op heden nog 7 miljoen vaten per dag voor het kartel en 1 miljoen extra vaten op conto van Saudi Arabië. De verrassende OPEC+ beslissing in maart om het aanbod in volle vaccinatie-euforie constant te houden, bleek de juiste. Op de VS en China na, schoten de meeste andere grote economische blokken in een nieuwe Covid-kramp. Saudisch minister van energie verantwoordde de OPEC+ houding met de stelling dat hij de (verwachte inhaal)vraag niet enkel op papier wil zien.  

Persagentschap Reuters meldt vanochtend dat OPEC+ een principeakkoord heeft om het olieaanbod ook in mei en juni grosso modo stabiel te houden. Kleine extra toegiften om alle leden in het gareel te houden (vb. Rusland, Kazachstan) blijven mogelijk. De voornaamste redenen zijn de nieuwe corona-terugslag en een hoger aanbod van Iraanse olie naar China ondanks Amerikaanse sancties. Door niet te hard van stapel te lopen en de kranen toe te houden, verlengt OPEC+ haar “verzekering” tegen lagere olieprijzen. Het ziet er naar uit dat ze die pas zal opgeven als de vraagkant van de vergelijking effectief herstelt. Die strategie suggereert dat het (neerwaarts) correctiepotentieel van olie eerder beperkt is. De prijs voor een vat Brent ruwe olie kan zich op korte termijn ontwikkelen tussen $60 en $70 per vat. 

Stevige bodem onder oliemarkt 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.