Nieuwe CRBT-voorzitter vecht tegen vooroordelen

De markten: kort op de bal

Markt wil woorden omgezet zien in daden

vlagecOpening

De nieuwe gouverneur van de Turkse centrale bank, Kavcioglu, zegt dat hij de beleidsrente niet zomaar in april (of later) zal verlagen. Hij probeert de markt ervan te overtuigen dat hij geen pion is van Turks president Erdogan. Die pleit voor lagere rentes als medicijn tegen hoge inflatie; een desastreus recept voor de (geloofwaardigheid van de) Turkse lira. Kavcioglu vecht dus tegen het vooroordeel dat hij de orthodoxe aanpak van zijn voorganger Agbal zou omkeren. Agbal verhoogde de Turkse beleidsrente van 10.25% tot 19% sinds november en beloofde minstens tot 2023 een strakke beleidskoers te varen om inflatie (>15%) richting de 5%-inflatiedoelstelling te brengen. Kavcioglu zei ook dat de wisselkoers op natuurlijke wijze tot stand moet komen, in een verwijzing naar mogelijke interventies. Voor Agbal’s aanstelling grepen de Turkse autoriteiten hun toevlucht tot wisselkoersinterventies om de vrije val in de lire tegen te houden. Op een jaar tijd goed voor zo’n 20% van de FX reserves (+- $20 miljard).

De Turkse lira doet het vanochtend iets beter, maar noteert nog steeds boven EUR/TRY 9.50. Ondanks Kavcioglu’s bemoedigende woorden willen investeerders eerst dat de woorden ook omgezet worden in daden vooraleer de lira opnieuw een warmer hart toe te dragen. Tijdens Agbal’s korte periode aan het roer corrigeerde EUR/TRY voor het eerst sinds zeer lang van een historische top boven 10 richting 8.50 net voor zijn plotse ontslag. 

EUR/TRY: te vroeg voor nieuw herstel Turkse lira

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.