Zwitserse nationale bank behoudt status quo

De markten: kort op de bal

Wisselkoersdreiging blijft, maar zwakkere CHF helpt

De Zwitserse nationale bank (SNB) hield haar monetaire beleid vanochtend ongewijzigd. De depositorente bedraagt al sinds begin 2015 -0.75% en de SNB is voorlopig niet van plan om daar iets aan te veranderen binnen de beleidshorizon (2021-2023). Ze blijft genereus liquiditeit ter beschikking stellen ter ondersteuning van de kredietverlening naar de reële economie. Tot slot waarschuwt ze nog steeds haar toevlucht te zullen nemen tot wisselkoersinterventies tegen de sterke Zwitserse frank indien nodig. Wat die FX-interventies betreft, nam de recente daling van CHF druk van de SNB weg. Vooral begin vorig jaar accumuleerde de SNB FX reserves aan een recordtempo. Het totale interventiebedrag was in 2020 het hoogste sinds 2012. EUR/CHF steeg dankzij het reflatieverhaal van 1.08 tot boven de 1.10-zone uit. Iets hogere reële rentes in de rest van de wereld maken de Zwitserse munt minder aantrekkelijk.

In haar economische analyse houdt de SNB ondanks de tweede coronagolf vast aan een groeivork van 2.5%-3% voor dit jaar. De risico’s rond het centrale scenario zijn een evenwicht tussen zwakkere groei omwille van meer Covid-malaise en een sterker herstel dankzij vaccinaties en fiscale/monetaire steun. Hogere olieprijzen en een iets zwakkere munt zorgen voor een opwaartse herziening van het verwachte inflatiepad tot – zet u schrap – 0.2% dit jaar, 0.4% volgend jaar en 0.5% in 2023. Het chronisch lage Zwitserse inflatieprobleem is allesbehalve van de baan. Tot slot verwijst de SNB naar oplopende vastgoedprijzen en een stijgend aantal hypothecaire kredieten. Deze kwetsbare markten houden risico’s is voor de financiële stabiliteit. De kans dat de SNB haar monetair beleid er iets voor normaliseert, is klein. Daarvoor kijkt ze vooral in de richting van macro-prudentiële maatregelen.

EUR/CHF: zwakkere CHF verlicht de druk op de SNB

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.