Hongaarse centrale Bank blijft waakzaam voor inflatierisico’s.

De markten: kort op de bal

Forint probeert weg te blijven van historisch dieptepunt

De Hongaarse centrale Bank (MNB) hield zoals verwacht de beleidsrentes onveranderd. De basisrente blijft 0.6%; de overnight depositorente -0.1%. De bank zal op een flexibele manier obligaties blijven kopen om de monetaire condities op een juist niveau te houden. Ook de ondersteuning van de kredietverlening via het Funding Go schema gaat voort.

De Hongaarse economie evolueert op de golven van de coronapandemie. Na een beter dan verwacht vierde kwartaal, zorgt de nieuwe opstoot van de pandemie voor een terugval in het eerste kwartaal. Toch verwacht de MNB een krachtig herstel later dit jaar omdat het vaccinatieproces relatief voorspoedig verloopt. Voor dit jaar wordt een groei verwacht van tussen 4% en 6%, voor 2022 tussen 5 en 6%. Voor 2023 zet de MNB een groei van 3.5% voorop. De groei dit jaar kan worden ondersteund door een positieve investeringsdynamiek. Ook de werkloosheid bleef relatief laag, wat een goed startpunt biedt voor herstel van de binnenlandse vraag.

Zoals al eerder aangegeven verwacht de MNB de volgende maanden een uiterst volatiele inflatie. De algemene inflatie kan oplopen tot 5%. De bank richt zich bij haar beleid voor op de kerninflatie die geen rekening houdt met de energieprijzen en belastingwijzigingen. Ze schat de algemene inflatie voor dit jaar in op 3.8-3.9%. De kerninflatie uitgezonderd taksen kan gemiddeld in de buurt van de 3.0% doelstelling uitkomen. Ook het feit dat de inflatie deels ingegeven is door een tijdelijke verstoring in het aanbod, eerder dan door versnelde vraaginflatie sterkt de MNB in haar visie van een geleidelijke terugkeer naar het 3%-inflatiedoel begin volgend jaar.

Hoewel de MNB de inflatie-opstoot dit jaar als tijdelijk inschat en de onderliggende inflatie en inflatieverwachtingen goed verankerd blijven, herhaalt ze haar engagement om op treden mocht inflatie onverwacht toch oplopen, onder meer door instabiliteit op de markten. Dat laatste is een impliciete verwijzing naar de mogelijk inflatoire gevlogen van een zwakke munt. Een (tijdelijke) verhoging van de wekelijks depositorente is dan het meest aangewezen instrument, al heeft de MNB dat nog niet met zoveel worden (toe)gezegd.

Voorlopig was het herbevestigde engagement van de MNB blijkbaar voldoende voor de markt. De forint verstevigde marginaal in een risk-off context. Aan EUR/HUF 367 handelt de munt wel nog steeds kort bij het historisch dieptepunt nabij 370. De MNB kan wat hulp van een mild(er) risicosentiment best gebruiken om te voorkomen dat ze de forint toch moet steunen met een bijkomende verhoging van de wekelijkse deposito rente. De forint overleeft, maar blijft fragiel.

EUR/HUF: (Wissel)markt (voorlopig?) tevreden met MNB-aanpak

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.