Nieuw-Zeelandse regering grijpt in op huizenmarkt …

De markten: kort op de bal

… en verlicht zo druk op de centrale bank

Nieuw-Zeeland bestrijdt de pandemie aanzienlijk efficiënter en effectiever dan in veel andere delen van de wereld. Het land herstelt daardoor vrij vlot en in elk geval sneller dan verwacht van de coronaklap. Behalve de fiscale maatregelen, ondersteunt het uiterst soepel monetair beleid die economische wederopstanding. De Nieuw-Zeelandse huizenmarkt pikt daar meer dan één graantje van mee. Huisprijzen in februari stegen bijvoorbeeld met 21,5% j/j, het snelste tempo sinds 2004. Vooral de speculatieve vraag boomt. Van alle huisaankopen, gebeurde maar liefst 40% op het conto van vastgoedinvesteerders. Dat is een record. De overheid vreest voor een zeepbel. Door de onophoudelijk scherpe prijsstijgingen is het bovendien almaar moeilijker voor mensen zonder woning of met een lager inkomen om de huizenmarkt te betreden. Premier Ardern en co grijpen in. Ze schaffen onder meer de fiscale aftrekbaarheid van de intresten op hypotheekleningen voor investeerders af. Daarnaast verlengt de regering de periode waarin de verkoop van een woning belastbaar is van vijf tot tien jaar. Door meer land beschikbaar te maken en subsidies te voorzien voor woningbouw, bespeelt Nieuw-Zeeland ook de aanbodzijde van de markt.

De Minister van financiën Robertson breidde het takenpakket van de centrale bank van Nieuw-Zeeland vorige maand uit. De RBNZ moet sinds februari de huizenmarkt in ogenschouw nemen wanneer ze zich beraadt over het monetair beleid. Impliciet gebeurde dat al langer maar ze hoefde zich voor de impact van het beleid op de huizenmarkt nooit echt te verantwoorden. Dat is nu anders. Omdat de oververhitte huizenmarkt een direct gevolg is van de zeer gulle monetaire ondersteuning, concludeerde de markt dat de versoepelingscyclus van de RBNZ definitief voorbij was. Meer nog: aan de horizon zag ze een eerste, kleine verhoging van de beleidsrentes opdoemen. Maar door zelf macro-prudentiële maatregelen te nemen, verlicht de regering de druk op de centrale bank. Van die met mondjesmaat verdisconteerde rentestijging schiet vanmorgen nog weinig over. De lange Nieuw-Zeelandse rentes tuimelen met meer dan 6 basispunten. De kiwi dollar is kind van de rekening. NZD/USD (0,707) daalt voorbij een eerste steunzone rond 0,71 tot het laagste niveau sinds december vorig jaar. De eerstvolgende steun situeert zich in de buurt van 0,70.

NZD/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.