Chinese overheid gaat de economie fiscaal en monetair ondersteunen

De markten: kort op de bal

Marktreactie voorlopig beperkt

Ook in China zijn er steeds meer teken van groeivertraging, onder meer als gevolg van het aanslepend handelsconflict met de VS. China draagt economische stabiliteit nog steeds hoog in het vaandel. Het is de beste garantie voor politieke stabiliteit.
Na de ‘Centraal Economische Conferentie voor werk’, waaraan partijfunctionarissen en beleidsvoerders deelnamen, werden een aantal beleidsintenties voor volgend jaar bekend gemaakt. Algemeen komen die er op neer dat de Chinese overheid de economie zowel fiscaal als monetair een duwtje in de rug kan geven. Op fiscaal vlak wordt een belastingverlaging en het verlagen van een aantal door de overheid aangerekende kosten in het vooruitzicht gesteld. China zou ook een grotere uitgifte van obligaties door de lokale overheden toestaan ter financiering van infrastructuurwerken.

Op monetair vlak streeft de overheid nu naar een ‘voorzichtig’ monetair beleid. Er moet een voldoende ruime liquiditeit voorhanden blijven om de economische activiteit te ondersteunen. Eerder dit jaar gaven officiële bronnen eerder aan om een neutraal monetair beleid na te streven, waarbij men ook oog had voor de mogelijk negatieve gevolgen op langere termijn van een te soepel monetair beleid. Ook die houding wordt waarschijnlijk opnieuw wat versoepeld. De monetaire versoepeling neemt waarschijnlijk in de eerste plaats de vorm aan van een verlaging van de reserveverplichting van de banken, eerder dan een formele renteverlaging.


 

Figuur - USD/CNY: yuan verliest marginaal terrein na indicatie van (monetaire) versoepeling.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.