Markten blijven rumoerig na Fed-ontgoocheling

De markten: kort op de bal

Beurzen verliezen verder, maar rentes zetten bodem

vlagecBear

Wie een ‘santa rally’ in gedachten had komt bedrogen uit. Zelfs een rustig eindejaar zit er niet meer in. De onrust die al enkele maanden heerst werd woensdagavond verder versterkt door de Fed-beleidsvergadering. Niet zozeer de goed aangekondigde en verwachte renteverhoging zelf bracht investeerders in beroering, maar eerder het uitgestippelde rentebeleid en ‘forward guidance’ zaaide opnieuw onrust. De markt had op iets meer clementie gehoopt nu de globale economische en marktonzekerheid toeneemt. Desondanks blijft de Fed vasthouden aan haar pad tot beleidsnormalisatie. Dat kan een nieuwe rem op de (globale) groei zetten.

In deze context helpt het niet dat er crisis heerst binnen de Amerikaanse politiek. President Trump blijft het hard spelen om de nodige financiering te krijgen voor zijn muur op de grens met Mexico. Een voorlopig wetsvoorstel om een ‘government shutdown’ te vermijden, schoot Trump dan ook eigenhandig neer. Daardoor dreigt de Amerikaanse overheid te sluiten, wat de heersende onzekerheid alleen maar verder ondersteunt. Dat Trump’s regering wankel blijft, wordt bewezen door nog maar eens een ontslag van Trump’s minister van Defensie, Jim Mattis. Hij is het niet eens met het huidige beleid, waar de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Syrië een laatste voorbeeld is. Als laatste kwam er ook opnieuw een knauw in de Amerikaans-Chinese relatie. Zowel de VS als het VK betichten China van ‘cyber’ spionage. Daarmee staan de VS-Sino handelsgesprekken opnieuw iets meer onder druk.

Amerikaanse beurzen zakten opnieuw verder weg en de dollar bleef onder druk. De twijfel over het beleid van de Fed spiegelt zich stilaan steeds meer af op de dollar. Iets tegen de natuur in konden de Amerikaanse rentes wel hoger klimmen. Een teken dat investeerders ietwat Amerikaanse risicopremie incalculeren? De markt liquiditeit staat alvast onder druk. Aziatische en Europese markten trekken die lijn alvast verder.

Voor vandaag blijft het risico-sentiment de markten domineren, al oogt de economische kalender niet onaardig. In de VS worden nieuwe inflatiecijfers, bestedingen en orders voor duurzame goederen gepubliceerd. Canada publiceert zijn BBP-cijfer voor het vierde kwartaal en iets dichter bij huis krijgen we het consumentenvertrouwen voor de EMU.

Figuur - Amerikaanse 10-jaarsrente

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.