Duitse Ifo-bedrijfsvertrouwen herstelt forser dan verwacht

De markten: kort op de bal

Focus ligt op rooskleurigere toekomst

Het Duitse Ifo-bedrijfsvertrouwen veerde in februari meer op dan gedacht. Duitse ondernemers schatten de huidige economische situatie opnieuw beter in: van 89,2 naar 90,6. Dat is nog steeds ver beneden het niveau van vóór de pandemie (99,1 in januari 2020). Toch is de verbetering opvallend omdat in Duitsland net zoals in veel andere Europese landen nog steeds ernstige beperkingen in voege zijn. Daarnaast heerst er toch wat onzekerheid omtrent de (trage) vaccinatiecampagne en de effectiviteit daarvan tegen de virusmutaties. De deelreeks die naar de toekomst peilt, zette ook een mooie stijging van 91,5 tot 94,2 neer. De ondernemerswereld is voor de komende zes maanden nu optimistischer dan bij de aanvang van 2020. Net zoals in de PMI’s van afgelopen vrijdag, is vooral de maakindustrie de sterkhouder bij uitstek. Het vertrouwen in die sector is het hoogst sinds eind 2018, vooral dankzij de vooruitkijkende component (hoogste peil sinds november 2017). Maar zelfs de dienstensector liet een bescheiden stijging optekenen, zowel wat de huidige inschatting betreft (van 2,1 naar 4,6; m.a.w. iets meer optimisten dan pessimisten) als voor het komende half jaar (van -10,7 naar -8,8). De grote achterblijver is wel nog steeds de kleinhandel. Daarvoor bestaat een aparte reeks en dat is meteen de verklaring waarom de reeks “diensten” vrij goed standhoudt. Kleinhandelaars zijn nog steeds bijzonder somber over de huidige situatie (van -28,1 naar -34) en de toekomst (van -39,7 naar -29). Het vertrouwen van ondernemers in de bouwsector stabiliseerde min of meer. Voor velen van hen pakken er zich wel donkere wolken samen (verwachtingenreeks blijft in diep negatief gebied; -23,5).

De Ifo-verhaallijn bevestigt min of meer die van de PMI’s. Markten reageerden dan ook nauwelijks op de cijfers. Duitse rentes gaven ondertussen wel de eerdere dagwinsten op. De tienjaarsrente noteerde even aan -0,28% maar staat nu aan -0,31%. Kanselier Merkel stelde zonet een vierfasenplan voor om de huidige restricties geleidelijk aan op te heffen. Maar het is duidelijk dat een volledige heropening wel nog even op zich kan laten wachten. Dat past uiteraard minder in het marktdenken dat de rentes de afgelopen weken de hoogte injoeg. Deze dagbeweging is daarom niet meer dan een lichte correctie eerder dan een trendbreuk. De euro handelt wat wispelturig zonder veel richting vandaag. EUR/USD blijft wel ten noorden van 1,21.

Duitse tienjaarsrente

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.