Sterk arbeidsmarktrapport in Nieuw-Zeeland

Kiwidollar profiteert

De werkloosheidsgraad daalde in Nieuw-Zeeland in het 3e kwartaal onverwacht van 4.4% tot 3.9%, het laagste niveau sinds midden 2008. De markt verwachtte een stabilisatie. De daling is des te opvallender omdat de participatiegraad verder steeg van 70.9% tot 71.1%. Het arbeidsmarktrapport toonde verder een toename van de tewerkstelling met 1.1% kw/kw (vs 0.5% consensus) en 2.8% j/j. Krapte op de lokale arbeidsmarkt vertaalt zich ook in opwaartse loondruk. De lonen stegen met 1.4% kw/kw (vs 0.8% consensus), een evenaring van de sterkste stijging sinds 2013.

Het herstel van NZD/USD zet zich verder. De beweging begon op 1 november nav dollarzwakte, maar gaat nu voort op basis van NZD-sterkte. Het muntpaar noteert rond 0.6750, de sterkste koers sinds begin augustus. Vanavond vergadert de Nieuw-Zeelandse centrale bank (RBNZ). Op de vorige vergadering in september suggereerde gouverneur Orr dat een eerste renteverhoging ten vroegste aan bod komt in het 3e kwartaal van 2020. Bovendien was hij uiterst sceptisch over het toekomstige groei- en inflatiepad. Wordt de centrale bank vanavond al iets optimistischer?
 

NZD/USD: Herstel zet zich verder na sterk arbeidsmarktrapport

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere apps:

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.