KBC Groep
Select your language

Rapportering

We rapporteren transparant over onze financiële en niet-financiële prestaties. Gezien de hoeveelheid informatie en de verwachtingen van onze verschillende stakeholders, hebben we onze rapportering verdeeld over verschillende kanalen:

  • Het Duurzaamheidsverslag geeft een gedetailleerd overzicht van de niet-financiële data op groepsniveau.

KBC Groep heeft sinds 2005 jaarlijks een duurzaamheidsverslag gepubliceerd. In 2014 en 2015 kozen we ervoor om geen afzonderlijk duurzaamheidsverslag te rapporteren maar was alle informatie vermeld in de GRI tabel beschikbaar op onze corporate website, in ons Jaarverslag en ons Verslag aan de Samenleving (hier vindt u de GRI tabel over 2014 en 2015).

We hebben ervoor gekozen om over 2016 opnieuw een afzonderlijk duurzaamheidsverslag te publiceren in overeenstemming met de GRI Standards.

  • Het Verslag aan de Samenleving geeft een algemeen overzicht van hoe KBC zijn rol opneemt in de samenleving.
  • Het geïntegreerd Jaarverslag geeft een gedetailleerd overzicht van de financiële prestaties als ook van de belangrijkste niet-financiële informatie. We beschrijven hoe we waarde creëren voor onze aandeelhouders én voor de hele samenleving.