KBC Groep
Select your language

Onze nadelige impact beperken

Onze milieuvoetafdruk

Milieuverantwoordelijkheid is een van de focusdomeinen waar KBC wil op inzetten. Meer dan ooit zijn we er ons immers van bewust dat onze activiteiten ook een effect hebben op het milieu. Om onze directe en indirecte impact op het klimaat te beperken, hebben we een groepswijd programma opgezet om onze eigen milieuvoetafdruk te verkleinen.

Vind hier ons milieubeleid (in het engels)

In de aanloop naar de klimaatconferentie COP21 in Parijs in december 2015 benadrukte KBC Groep zijn engagement op dat vlak door de ‘Boodschap van Belgische Captains of Society ter ondersteuning van COP21’ te ondertekenen.

Onze doelstellingen

  • KBC Groep heeft zich ertoe geëngageerd zijn eigen emissies van broeikasgassen tegen 2020 – zowel absoluut als per VTE - te reduceren met minstens 20% (ten opzichte van 2015 en uitgezonderd woon-werkverplaatsingen). Die doelstelling werd in elk van onze kernlanden omgezet in lokale actieplannen.
  • In navolging van KBC België en ČSOB Bank in Slowakije, die al een ISO 14001-certificaat voor hun milieubeheersysteem hebben sinds resp. 2009 en 2012, werden ook K&H in Hongarije en DZI en Cibank in Bulgarije ISO 14001 gecertificeerd in 2016. ČSOB Tsjechië en KBC Ierland zullen ten laatste in de loop van 2017 een milieubeheersysteem invoeren en het ISO 14001-certificaat behalen.

Onze verwezenlijkingen

Hier vindt u een overzicht van onze verwezenlijkingen. Meer gedetailleerde informatie wordt gepubliceerd in het Duurzaamheidsverslag van KBC Groep (in het nederlands).

Onze milieuvoetafdruk

Groepswijde data over onze milieu-impact worden sinds 2015 verzameld.

KBC Groep milieuvoetafdruk 2016 2015 (3) Trend
Dekking (in % VTE) (1) 100% 100%  
Totaal energie verbruik (in GJ) 1.088.311 1.130.473 -3,73%
  • Waarvan aangekochte elektriciteit (in GJ)
636.915 671.603 -5,71%
  • Aandeel hernieuwbare elektriciteit (in % van de aangekochte elektriciteit)
54,24% 47,97%  
  • Aandeel koolstofarme elektriciteit (in % van de aangekochte elektriciteit)
66,14% 47,97%  
Woon-werk- en dienstverplaatsingen (in passagier.km) (2) 320.746.854 323.655.7734 -0,90%
Papierverbruik (in ton) 3.857 4.521 -14,70%
Afvalproductie (in ton) 6.270 7.254 -13,56%
Drinkwaterverbruik (in m³) 380.521 448.540 -15,16%

(1) Van entiteiten in landen met minder dan 100 VTE worden geen niet-financiële milieudata verzameld. Voor deze entiteiten extrapoleren we op basis van de gemiddelde data per VTE. 
(2) Data over woon-werkverplaatsingen zijn gedeeltelijk gebaseerd op geregistreerde data, gedeeltelijk op aannames en gedeeltelijk geëxtrapoleerd op basis van gemiddelde data per VTE.
(3) De 2015 cijfers zijn aangepast op basis van de verbeterde berekeningsmethodologie 2016.

Onze koolstofvoetafdruk

De dalende trend in de milieuvoetafdruk wordt weerspiegeld in de koolstofvoetafdruk van KBC Groep, die daalde met 12,37% absoluut en 12,27% per VTE van 105.580 ton CO2e (2,91 ton CO2e per VTE) in 2015 tot 92.521 ton CO2e (2,55 ton CO2e per VTE) in 2016.

KBC België verzamelt en evalueert al sinds 2007 gegevens over zijn milieu-impact. Tussen 2007 en 2015 verminderde KBC België zijn emissies van broeikasgassen in absolute cijfers met 51% en per VTE met 39%.

De reductiedoelstelling voor de emissie van broeikasgassen van 20% tussen 2015 en 2020 sluit woon-werkverplaatsingen uit. De door de doelstelling gevatte koolstofvoetafdruk daalde in 2016 met 13,88% absoluut en 13,93% per VTE (t.o.v. het basisjaar 2015), hoofdzakelijk ten gevolge van de aankoop van koolstofarme elektriciteit.

KBC Groep broeikasgasemissies (in ton CO2e) 2016 2015 (1) Trend
Dekking (in % VTE) 100% 100%  
Scope 1 35.901 35.982 -0,23%
Scope 2 35.709 47.235 -24,40%
Scope 3 20.911 22.363 -6,49%
Total - absoluut 92.521 105.580 -12,37%
Total - per VTE 2,55 2,91 -12,37%
Gevat door reductiedoelstelling - absoluut 76.337 88.644 -13,88%
Gevat door reductiedoelstelling - per VTE 2,10 2,44 -13,93%

(1) De 2015 cijfers zijn aangepast op basis van de verbeterde berekeningsmethodologie 2016.

Voor 2016 werden de achterliggende data en berekeningen van de broeikasgasuitstoot van KBC Groep door een externe partij geverifieerd conform ISO 14064-3. Vinçotte heeft de bewering van de uitstoot door KBC Groep van 92,520.96 ton CO2e geverifieerd tot op een niveau van redelijke zekerheid en concludeerde dat de gerapporteerde emissies van broeikasgassen van KBC Groep voor 2016 betrouwbaar en eerlijk zijn.

ISO 14001- en ISO 50001 certificatie

De invoering van een ISO 14001 milieumanagement systeem in al onze kernlanden zal leiden tot een continue verbetering van de milieu-impact van KBC Groep en zo bijdragen tot het bereiken van de reductiedoelstelling voor de uitstoot van broeikasgassen. In sommige landen werd beslist om ook een ISO 50001 energiebeheerssysteem in te voeren, dat tot een efficiënte vermindering van het energieverbruik kan leiden.

Land Status ISO 14001 certificatie Status ISO 50001 certificatie
België December 2009 (bekijk het certificaat) December 2015 (1)
Bulgarije December 2016 (bekijk het certificaat)  
Tsjechië Juni 2017 (bekijk het certificaat) Juni 2016
Hungarije December 2016 (bekijk het certificaat) December 2016
Ierland Mei 2017 (bekijk het certificaat)  
Slowakije December 2012 (bekijk het certificaat) November 2012

(1) Zie ook het energiebeleid van KBC België: KBC Energiebeleidsverklaring betreffende bedrijfshuisvesting in België.

Nog voor het behalen van het ISO 14001-certificaat had KBC in België op basis van vrijwillige audits al het Ecodynamic Business Label gekregen voor zijn gebouwen in de Havenlaan in Brussel en het West-Vlaamse Milieucharter voor zijn kantoren in de provincie West-Vlaanderen.

Op 31 januari 2013 kon KBC België zich voor zijn ondersteunende diensten laten registreren voor EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). KBC was zo de eerste Belgische financiële instelling die tot dat Europese programma voor milieubeheer en milieuaudit werd toegelaten. Lees de verklaring van deelname en de publieke milieuverklaring.

KBC-duurzaamheidsbeleidslijnen Maatschappelijk verantwoorde beleggingen Equator Principles