KBC Groep
Select your language

Onze financiële prestaties

Onze financiële prestaties (KBC Groep, geconsolideerd)

Balans en beheerd vermogen

Balans en beheerd vermogen per einde periode, in miljoenen euro  2012 2013 2014 2015 2016
Balanstotaal 256 928 238 686 245 174 252 356 275 200
Leningen en voorschotten aan cliënten 128 492 120 371 124 551 128 223 133 231
Effecten (eigenvermogensinstrumenten en schuldinstrumenten) 67 295 64 904 70 359 72 623 73 262
Deposito's van cliënten en schuldpapier 159 632 161 135 161 783 170 109 177 730
Bruto technische voorzieningen en schulden m.b.t. beleggingscontracten, verzekeringen 30 058 30 488 31 487 31 919 32 310
Totaal eigen vermogen 15 879 14 514 16 521 15 811 17 357
Risicogewogen activa, groep (Basel II, sinds 2013 Basel III) 102 148 91 216 91 236 89 067 87 782
Beheerd vermogen 155 216 162 977 185 704 208 807 213 123
Resultaten
Resultaten, in miljoenen euro  2012 2013 2014 2015 2016
Totale opbrengsten 7 733 7 448 6 720 7 148 7 211
Exploitatiekosten -4 248 -3 843 -3 818 -3 890 -3 948
Bijzondere waardeverminderingen -2 511 -1 927 - 506 - 747 -201
Resultaat na belasting, groepsaandeel 612 1 015 1 762 2 639 2 427
     België 1 360 1 570 1 516 1 564 1 432
     Tsjechië 581 554 528 542 596
    Internationale Markten (Slov, Hong, Bulg, Ierl) -260 -853 -182 245 428
    Groepscenter -1 069 -256 -100 287 -29
Nettowinst per aandeel, gewoon, in euro -1.09 1.03 3.32 3.80 5.68
Nettowinst per aandeel, verwaterd, in euro -1.09 1.03 3.32 3.80 5.68
KBC-aandeel 
KBC-aandeel  2012 2013 2014 2015 2016
Aantal uitstaande aandelen per einde periode, in duizenden 416 967 417 364 417 781 418 087 418 372
Eigen vermogen van de aandeelhouders per aandeel, per einde periode, in euro 29.0 28.3 31.4 34.5 38.1
Gemiddelde koers tijdens het boekjaar, in euro 17.3 32.8 43.1 56.8 51.0
Slotkoers boekjaar, in euro 26.2 41.3 46.5 57.7 58.8
Marktkapitalisatie per einde periode, in miljarden euro 10.9 17.2 19.4 24.1 24.6
Ratio's 
Ratio's  2012 2013 2014 2015 2016
Rendement op eigen vermogen 1% 9% 14% 22% 18%
Kosten-inkomstenratio, bankieren 64% 52% 58% 55% 55%
Gecombineerde ratio, schadeverzekeringen 95% 94% 94% 91% 93%
Kredietverliesratio, groep 0.71% 1.21% 0.42% 0.23% 0.09%
Common equity ratio, group (Basel III, fully loaded, Deense Compromismethode, definitie in het jaarverslag) 10.5% 12.8% 14.3% 14.9% 15.8%
Net stable funding ratio (NSFR) 105% 111% 123% 121% 125%
Liquidity coverage ratio (LCR) 107% 131% 120% 127% 139%
Last update: