KBC Groep
Select your language

Onze financiële prestaties

Onze financiële prestaties (KBC Groep, geconsolideerd)

Balans en beheerd vermogen

Balans en beheerd vermogen per einde periode, in miljoenen euro  2014 2015 2016 2017 2018
Balanstotaal 245 174 252 356 275 200 292 342 283 808
Leningen en voorschotten aan cliënten 123 162 127 721 132 855 140 999 147 052
Effecten (eigenvermogensinstrumenten en schuldinstrumenten) 70 359 72 623 73 262 67 743 62 708
Deposito's van cliënten en schuldpapier 153 979 161 542 177 421 193 708 194 291
Bruto technische voorzieningen en schulden m.b.t. beleggingscontracten, verzekeringen 31 487 31 919 32 310 32 193 31 273
Totaal eigen vermogen 16 521 15 811 17 357 18 803 19 633
Risicogewogen activa, groep (Basel II, sinds 2013 Basel III) 91 236 89 067 87 782 92 410 94 875
Resultaten
Resultaten, in miljoenen euro  2014 2015 2016 2017 2018
Totale opbrengsten 6 720 7 148 7 211 7 700 7 512
Exploitatiekosten -3 818 -3 890 -3 948 -4 074 -4 234
Bijzondere waardeverminderingen - 506 - 747 -201 30 17
Resultaat na belasting, groepsaandeel 1 762 2 639 2 427 2575 2 570
     België 1 516 1 564 1 432 1 575 1 450
     Tsjechië 528 542 596 702 654
    Internationale Markten (Slov, Hong, Bulg, Ierl) -182 245 428 444 533
    Groepscenter -100 287 -29 -146 -67
Nettowinst per aandeel, gewoon, in euro 3.32 3.80 5.68 6.03 5.98
Nettowinst per aandeel, verwaterd, in euro 3.32 3.80 5.68 6.03 5.98
KBC-aandeel 
KBC-aandeel  2014 2015 2016 2017 2018
Aantal uitstaande aandelen per einde periode, in duizenden 417 781 418 087 418 372 418 598 416 156
Eigen vermogen van de aandeelhouders per aandeel, per einde periode, in euro 31.4 34.5 38.1 41.6 41.4
Gemiddelde koers tijdens het boekjaar, in euro 43.1 56.8 51.0 66.5 67.4
Slotkoers boekjaar, in euro 46.5 57.7 58.8 71.1 56.7
Marktkapitalisatie per einde periode, in miljarden euro 19.4 24.1 24.6 29.8 23.6
Ratio's 
Ratio's  2014 2015 2016 2017 2018
Rendement op eigen vermogen 14% 22% 18% 17% 16%
Kosten-inkomstenratio, bankieren 58% 55% 55% 54% 57.5%
Gecombineerde ratio, schadeverzekeringen 94% 91% 93% 88% 88%
Kredietverliesratio, groep 0.42% 0.23% 0.09% -0.06% -0.04%
Common equity ratio, group (Basel III, fully loaded, Deense Compromismethode, definitie in het jaarverslag) 14.3% 14.9% 15.8% 16.3% 16%
Net stable funding ratio (NSFR) 123% 121% 125% 134% 136%
Liquidity coverage ratio (LCR) 120% 127% 139% 139% 139%
Last update: