KBC Groep
Select your language

Onze financiële prestaties

Onze financiële prestaties (KBC Groep, geconsolideerd)

Balans en beheerd vermogen

Balans en beheerd vermogen per einde periode, in miljoenen euro  2013 2014 2015 2016 2017
Balanstotaal 238 686 245 174 252 356 275 200 292 342
Leningen en voorschotten aan cliënten 120 371 124 551 128 223 133 231 141 502
Effecten (eigenvermogensinstrumenten en schuldinstrumenten) 64 904 70 359 72 623 73 262 67 743
Deposito's van cliënten en schuldpapier 161 135 161 783 170 109 177 730 193 968
Bruto technische voorzieningen en schulden m.b.t. beleggingscontracten, verzekeringen 30 488 31 487 31 919 32 310 32 193
Totaal eigen vermogen 14 514 16 521 15 811 17 357 18 803
Risicogewogen activa, groep (Basel II, sinds 2013 Basel III) 91 216 91 236 89 067 87 782 92 410
Beheerd vermogen 162 977 185 704 208 807 213 123 219 169
Resultaten
Resultaten, in miljoenen euro  2013 2014 2015 2016 2017
Totale opbrengsten 7 448 6 720 7 148 7 211 7 700
Exploitatiekosten -3 843 -3 818 -3 890 -3 948 -4 074
Bijzondere waardeverminderingen -1 927 - 506 - 747 -201 30
Resultaat na belasting, groepsaandeel 1 015 1 762 2 639 2 427 2575
     België 1 570 1 516 1 564 1 432 1 575
     Tsjechië 554 528 542 596 702
    Internationale Markten (Slov, Hong, Bulg, Ierl) -853 -182 245 428 444
    Groepscenter -256 -100 287 -29 -146
Nettowinst per aandeel, gewoon, in euro 1.03 3.32 3.80 5.68 6.03
Nettowinst per aandeel, verwaterd, in euro 1.03 3.32 3.80 5.68 6.03
KBC-aandeel 
KBC-aandeel  2013 2014 2015 2016 2017
Aantal uitstaande aandelen per einde periode, in duizenden 417 364 417 781 418 087 418 372 418 598
Eigen vermogen van de aandeelhouders per aandeel, per einde periode, in euro 28.3 31.4 34.5 38.1 41.6
Gemiddelde koers tijdens het boekjaar, in euro 32.8 43.1 56.8 51.0 66.5
Slotkoers boekjaar, in euro 41.3 46.5 57.7 58.8 71.1
Marktkapitalisatie per einde periode, in miljarden euro 17.2 19.4 24.1 24.6 29.8
Ratio's 
Ratio's  2013 2014 2015 2016 2017
Rendement op eigen vermogen 9% 14% 22% 18% 17%
Kosten-inkomstenratio, bankieren 52% 58% 55% 55% 54%
Gecombineerde ratio, schadeverzekeringen 94% 94% 91% 93% 88%
Kredietverliesratio, groep 1.21% 0.42% 0.23% 0.09% -0.06%
Common equity ratio, group (Basel III, fully loaded, Deense Compromismethode, definitie in het jaarverslag) 12.8% 14.3% 14.9% 15.8% 16.3%
Net stable funding ratio (NSFR) 111% 123% 121% 125% 134%
Liquidity coverage ratio (LCR) 131% 120% 127% 139% 139%
Last update: