KBC Groep
Select your language

Onze aanpak voor duurzaam ondernemen

Onze bedrijfstrategie:

Duurzaamheid is bij ons geen apart beleid. Duurzaamheid maakt integraal deel uit van onze algemene bedrijfsstrategie die verankerd is in de vier pijlers:

  • In alles wat we doen stellen we onze klanten centraal.
  • We willen onze klanten een unieke bank-verzekeringservaring bieden.
  • We focussen op de langetermijnontwikkeling van onze groep en streven daarbij naar duurzame en rendabele groei.
  • We nemen onze verantwoordelijkheid voor de maatschappij en de lokale economieën serieus.

Onze strategie – die wordt gevoed door onze bedrijfscultuur en de inzet van onze medewerkers – zorgt ervoor dat we dag na dag het vertrouwen van de mensen winnen, dat vertrouwen weten te behouden en het nog doen groeien om zo ‘de referentie’ te worden in onze kernmarkten.

Ons duurzaamheidsbeleid:

Voor KBC als bank-verzekeraar betekent duurzaamheid dat we in staat zijn te beantwoorden aan de verwachtingen van al onze stakeholders, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst.

In eerste instantie is het daarom essentieel dat we:

  • al onze verplichtingen kunnen nakomen en dit zonder externe hulp, en 
  • daarbij het vertrouwen van onze klanten, onze investeerders, de overheden en toezichthouders, onze aandeelhouders en onze medewerkers weten te behouden.

Maar we zijn pas echt duurzaam als we ook het vertrouwen behouden van de samenleving waarin we actief zijn en als bedrijf onze verantwoordelijkheid in die samenleving opnemen. Dat doen we door:

  • ons altijd bewust te zijn van de impact van onze activiteiten op de maatschappij, en
  • te beantwoorden aan de noden en verwachtingen van de maatschappij, op een evenwichtige, relevante en transparante manier.

Gebaseerd op de bedrijfsstrategie, maar ook rekening houdend met de belangrijke rol die KBC te spelen heeft in de verschillende lokale economieën, is het niet onze ambitie om een “duurzaamheids-nichespeler” te worden. We moeten telkens weer het juiste evenwicht vinden tussen zakelijke doelstellingen en duurzaamheidsdoelstellingen.

We hebben onze duurzaamheidsstrategie vertaald naar de volgende hoekstenen:

De hoekstenen van ons duurzaamheidsbeleid

Als bank-verzekeraar willen we onze positieve impact op de samenleving vergroten in die domeinen waar we door onze dagelijkse activiteiten het verschil kunnen maken. Meer informatie daarover vindt u hier.

Bij al die activiteiten willen we ook de mogelijke nadelige effecten op de samenleving beperken door het toepassen van strikte beleidslijnen en duurzaamheidsrichtlijnen, door onze eigen milieuvoetafdruk te verkleinen en door het promoten van duurzame beleggingsproducten. Lees hier meer informatie over het beperken van onze negatieve impact.

Al onze activiteiten moeten gebeuren op een duurzame en verantwoordelijke manier.

Om onze duurzaamheidsstrategie te integreren in al onze activiteiten hebben we een duurzaamheidskader ontwikkeld:

Het Duurzaamheidskader van de KBC-groep (PDF 514 KB)