Vooruitblik 2019

KBC Groep heeft haar verwachtingen voor 2019 bekendgemaakt en heeft die gebundeld in acht duidelijke statements. Ze werden aangeleverd door onze economen, strategen en analisten die met hun boodschap aangeven wat ons volgend jaar mogelijk te wachten staat, een beetje kort door de bocht misschien en de soep wordt nooit zo heet gedronken als ze geschonken wordt, maar het is in elk geval duidelijk waar ze naartoe willen.

“Inflatie jaagt beren het obligatiehok in”

2019 vormt een uitdagende omgeving voor beleggers, en obligatiebeleggers in het bijzonder. KBC blijft namelijk mikken op een verdere rentestijging (“normalisatie”) in zowel de VS als Europa, wat op z’n beurt een moeilijke omgeving creëert voor obligatiebeleggers. Hogere rentevoeten verlagen immers de waarde van obligaties, terwijl de inflatie de koopkracht aantast.  We verwachten immers dat het hogere inflatiecijfer van 2018 zich ook het volgende jaar zal herhalen. Meer dan ooit blijft bescherming tegen koopkrachtverlies noodzakelijk.

Bekijk de video

 

“Europese junkbond markt verzesvoudigt in omvang in 2019”

Italië zal in 2019 in de schijnwerpers blijven staan. De Europese Commissie heeft onlangs aanbevolen een nieuwe buitensporigtekortprocedure te starten tegen de grootste Zuid-Europese economie en dat kan in 2019 leiden tot boetes en/of het inperken van Europese subsidies. De aanleiding hiervoor is natuurlijk het expansieve begrotingsbeleid van de nieuwe populistische coalitie van Italië - een beleid dat eerdere beloften en Europese afspraken en regels op dit gebied doorbreekt. En de ratingagentschappen ? Die zouden de Europese junkbond markt wel eens kunnen doen exploderen.

Bekijk de video

 

“Arbeidskrapte tackelt Belgische groei”

De laatste jaren heeft de Belgische arbeidsmarkt het zo goed gedaan dat bedrijven het steeds moeilijker hebben om hun vacatures in te vullen. Naarmate de krapte op de arbeidsmarkt acuter en structureler wordt, worden de mogelijkheden voor bedrijven om nieuwe activiteiten te ontwikkelen beperkt. Hierdoor wordt de causale relatie tussen groei en krapte omgekeerd. Het probleem is ernstiger in België dan elders in de eurozone en zal er waarschijnlijk toe bijdragen dat de Belgische economische groei in 2019 en daarna onder die van de eurozone blijft.

Bekijk de video

 

"Schuldgraad opkomende economieën nadert kookpunt"

2018 was een turbulent jaar voor veel activa uit de opkomende markten, omdat de stijgende rente in de VS aanleiding gaf tot bezorgdheid over de macro-economische kwetsbaarheid in die markten. Toch blijft de schuld van de opkomende markten stijgen tot 71 biljoen dollar in het tweede kwartaal van 2018 (212% van het bbp). De toenemende schuldenlast van China en de afnemende groei zullen de evenwichtsoefening tussen de ondersteuning van de financiële stabiliteit en de sociale stabiliteit echter blijven bemoeilijken. Naarmate China opener wordt en meer geïntegreerd in de wereldeconomie, wordt de schuldenberg van China in 2019 een groter risico.

Bekijk de video

 

“Vergeet beren en stieren: 2019 wordt een konijnenmarkt”

Experten beschrijven graag de verschillende stemmingen en seizoenen van de beurs in termen van dierenbeelden. 2019 wordt het jaar van het Konijn! Een stierenmarkt verwijst naar de manier waarop het dier in kwestie zijn horens opsteekt bij een aanval, waardoor het een symbool wordt van de aandelenkoersen. Beren daarentegen hebben de neiging om met hun klauwen naar beneden te slaan en staan dus voor dalende indexen. Minder bekend is dat er ook zoiets bestaat als een 'bunny market'. Konijnen springen op en neer, maar gaan nooit ver in dezelfde richting.

Bekijk de video

 

“Stijgende CO2 prijs drijft steenkool uit de markt”

Hogere koolstofprijzen hebben de Europese vraag naar gas doen toenemen door het stimuleren van gasgestookte productie voor de meest efficiënte energiecentrales. Dit resulteerde op zijn beurt in hogere gasprijzen, waardoor de prijs van elektriciteit met 40% steeg. 2019 wordt een interessant jaar: het hervormde mechanisme zal in werking treden, waardoor de koolstofprijs verder zal stijgen. Wij denken dat verhandelbare emissierechten een belangrijke rol zullen spelen in de manier waarop elektriciteit wordt opgewekt. Steenkool zal té duur worden, waardoor energieproducenten verplicht zullen worden om kolengestookte centrales om te bouwen tot gasgestookte centrales.

Bekijk de video

 

“Veel onderzoek, weinig doorbraak in de strijd tegen kanker”

In de afgelopen jaren is er veel vooruitgang geboekt in de strijd tegen kanker, omdat nieuwe technieken eindelijk hun weg naar commercialisering hebben gevonden. Beide hieronder beschreven therapieën (immunotherapie en Car-T) blijven succesvol, maar het zal nog enkele jaren duren voor de volgende grote doorbraak. De markten mogen geen uitstekend 2019 verwachten in termen van aankondigingen, al zijn er wel nog steeds genoeg redenen voor optimisme.

Bekijk de video

 

“Internet of Energy ziet het daglicht”

Ons huidige energiesysteem, dat vooral gericht is op centrale opwekking, evolueert onmiskenbaar in de richting van een gedistribueerd systeem waarin lokale en hernieuwbare opwekking en verbruik worden gemaximaliseerd. Deze overgang wordt in 2019 versneld door maatschappelijke trends, regelgeving en economische en technologische factoren. Wat we nu meemaken is de creatie van de 'Energy Cloud' of het 'Internet of Energy': particulieren met een eigen duurzame energieproductie (bv. zonnepanelen, warmtepompen, enz.) kunnen hier extra financiële voordelen uit halen.

Bekijk de video

 

“Belgische bedrijven hebben veel, behalve een schuldprobleem”

In de tweede helft van 2018 kwamen bedrijfsschulden als thema bovendrijven, wat de indruk wekt dat het historisch lage niveau van de rentevoeten en de groeivertraging tot schuldgerelateerde problemen leiden. Wij zijn echter van mening dat er in 2019 geen schuldprobleem zal zijn. Integendeels, zelfs, er is een probleem met téveel geld. De financiële schulden van de (industriële) ondernemingen die door KBC Securities worden gevolgd, zullen gemiddeld dalen tot 11% van het balanstotaal in 2019  (13% in 2018) en tot 6% ijn 2020, tenzij cash gebruikt zal worden voor overnames of om de aandeelhouders te verwennen. Cashrijke bedrijven zullen daarnaast een gegeerd overnamedoelwit zijn.

Bekijk de video

 

“Overbodige indicatoren blijken toch waardevol”

Indicatoren zijn controlelampjes die u vertellen of aan een bepaalde voorwaarde is voldaan. Tegenwoordig is er een tendens om te denken dat ze toekomstige trends kunnen voorspellen. Niet echt. Dat wil niet zeggen dat ze geen nut hebben, want een goede indicator zet aan tot nadenken over de oorsprong van het ontdekte en de extrapolatie naar wat er in het verschiet ligt. Tot voor kort werd de vorm van de rentecurve als een bijzonder relevante indicator beschouwd, net zoals de indicator voor de tussentijdse verkiezingen. Beide blijven overbodig in 2019, maar daareom niet zonder verdienste.

Bekijk de video

 

KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.