KBC Groep
Select your language

Marktverwachtingen

Update van 15 november 2018

Onze visie op rentevoeten en wisselkoersen:

In overeenstemming met haar recente communicatie verwachten we dat de ECB haar inkoopprogramma's in december 2018 zal beëindigen. Maar de eerste stap naar een normalisatie van de beleidsrente zal pas maanden na het einde van de kwantitatieve versoepeling volgen, wellicht in september 2019. Intussen verwachten we dat de Fed zijn rente dit jaar nog één keer zal verhogen, terwijl de balansafbouw wordt voortgezet zoals gepland. We verwachten dat de rentecyclus van de Fed eind 2019 zijn piek zal bereiken op 3,375%. Daardoor geloven we dat de Amerikaanse dollar op korte termijn zal blijven versterken ten opzichte van de euro, omdat hij steun krijgt van de kortetermijnrente door de divergentie tussen het monetaire beleid van de Fed en dat van de ECB. Maar op iets langere termijn zal de euro waarschijnlijk opnieuw in waarde beginnen te stijgen. Ondanks de vlucht naar kwaliteit en save havens, het blijvende liquiditeitsoverschot, het aanhoudende Duitse begrotingsoverschot, de relatief gematigde Europese (kern)inflatie en het nog altijd zeer soepele monetaire beleid van de ECB, wordt verwacht dat de Duitse rente op langlopende obligaties in de komende periode zal stijgen, zij het slechts beperkt. In tegenstelling tot het soepele beleid van de ECB, heeft de Tsjechische Nationale Bank haar monetaire beleid al verstrengd in het licht van het Tsjechisch groei- en inflatieklimaat. Gezien die gunstige omstandigheden wordt verwacht dat de Tsjechische munt tegen eind 2019 in waarde zal stijgen. We verwachten nog twee verhogingen van de beleidsrente voor eind 2020 in Tsjechië

Onze visie op economische groei:

Het Europese conjunctuurbeeld blijft aantrekkelijk, ook al geloven we dat de groeipiek voorbij is. De verder dalende werkloosheidscijfers en zelfs toenemende arbeidstekorten in sommige Europese economieën, zullen samen met de geleidelijk stijgende looninflatie de particuliere consumptie blijven ondersteunen. Daarnaast zullen investeringen een belangrijke groeifactor blijven. De belangrijkste factoren die het Europese economische sentiment en de groei kunnen ondergraven, zijn nog altijd het risico van een verdere economische deglobalisering, met een escalatie van handelsconflicten, de brexit en de politieke onrust in Italië..

Belangrijkste uitdagingen:

Momenteel wordt een aantal factoren als de belangrijkste uitdagingen beschouwd voor de financiële sector. Het risico gerelateerd aan regelgeving blijft een overheersend thema in de sector (al heeft de Basel IV-overeenkomst in december 2017 enige verduidelijking gebracht omtrent de toekomstige kapitaalvereisten), net zoals de verhoogde bescherming van de consument. Een andere blijvende uitdaging is de lagerenteomgeving, in combinatie met het toegenomen risico van activazeepbellen. De financiële sector moet ook rekening houden met mogelijke systemische gevolgen van politieke en financiële ontwikkelingen, zoals de brexit, de Italiaanse begrotingsbesprekingen of de protectionistische maatregelen in de VS, die ook een invloed zullen hebben op de Europese economie. De technologie die in de financiële sector wordt gebruikt, vormt een extra uitdaging voor het bedrijfsmodel van traditionele financiële instellingen. Ten slotte is het cyberrisico de voorbije jaren een belangrijke bedreiging geworden, niet alleen voor de financiële sector, maar voor de economie in haar geheel.


Voor gedetailleerde analyses en gegevens, zie Economisch onderzoek en analyses.


Disclaimer: verwachtingen, prognoses en verklaringen over toekomstige ontwikkelingen zijn gebaseerd op veronderstellingen en inschattingen die gemaakt zijn bij het opmaken van de tekst. Toekomstgerichte verklaringen zijn per definitie onzeker. Diverse factoren kunnen ertoe leiden dat de uiteindelijke resultaten en ontwikkelingen afwijken van de initiële verklaringen. KBC verplicht er zich niet toe om de tekst te updaten bij nieuwe ontwikkelingen.