KBC Groep
Select your language

Marktverwachtingen

Update van 16 mei 2019

 

Onze visie op rentevoeten en wisselkoersen:

Gezien de verhoogde neerwaartse risico's voor de economische vooruitzichten voor de eurozone, is een significante verstrenging van het beleid van de ECB, met een eerste renteverhoging, nog lang niet aan de orde. De ECB zal de eerste stap naar een normalisering van haar beleidsrente waarschijnlijk ten vroegste in 2020 zetten. De afgelopen maanden zijn de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie ondanks enkele toenemende risico's stabiel gebleven. De toegenomen wereldwijde economische onzekerheid en de meer gematigde vooruitzichten van de Fed voor de headline-inflatie hebben er echter voor gezorgd dat de Fed minder geneigd is om de beleidsrente nog verder te verhogen. Door die koerswijziging verwachten we geen verdere renteverhogingen. De kortetermijnfactoren die de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro hebben ondersteund, nemen af nu de Fed een voorzichtigere houding heeft aangenomen. Op middellange tot lange termijn kunnen de verwachtingen van een renteverhoging door de ECB en de gevolgen van laatcyclische fiscale stimuleringsmaatregelen in de VS leiden tot een appreciatie van de euro tegenover de dollar. Ondanks de over het algemeen nog altijd positieve vooruitzichten voor de wereldeconomie is de onzekerheid over de economische toekomst toegenomen. Beleggers blijven zoeken naar veilige havens en de referentielangetermijnrentes zijn gedaald. Nu de inflatieverwachtingen iets lager liggen, de neiging om veilige havens op te zoeken aanhoudt en Duitse staatsobligaties door technische en beleidsfactoren schaars blijven, is het moeilijk te zien wat een sterke stijging van de referentierentes zou kunnen triggeren. In tegenstelling tot het soepele beleid van de ECB, heeft de Tsjechische Nationale Bank haar monetaire beleid verstrengd met een vroeger dan verwachte renteverhoging eerder dit jaar (+25 basispunten tot 2% op 2 mei). Dat weerspiegelt de stevige Tsjechische groei- en inflatieomgeving. Gezien die gunstige omstandigheden wordt verwacht dat de Tsjechische munt licht in waarde zal stijgen. We verwachten nog één bijkomende verhoging van de Tsjechische beleidsrente voor eind 2020.

Onze visie op economische groei:

In overeenstemming met de wereldwijde economische ontwikkelingen maakt de Europese economie momenteel een vertraging door. Maar waarschijnlijk is dat van tijdelijke aard en we verwachten een opleving in 2020. De dalende werkloosheidscijfers en het toenemende tekort aan arbeidskrachten in sommige Europese economieën zullen samen met de geleidelijk stijgende looninflatie de particuliere consumptie blijven ondersteunen. Daarnaast zullen ook investeringen een belangrijke groeifactor blijven. De belangrijkste factoren die het Europese economische sentiment en de groei substantieel kunnen ondergraven, zijn nog altijd het risico van een verdere economische deglobalisering, met een escalatie van handelsconflicten, de brexit en de politieke onrust in sommige landen van de eurozone. 

Belangrijkste uitdagingen:

Momenteel wordt een aantal factoren als de belangrijkste uitdagingen beschouwd voor de financiële sector in het algemeen. Het gaat daarbij om recente macro-economische en politieke ontwikkelingen, zoals de brexit en handelsconflicten, die allemaal gevolgen hebben voor de mondiale en Europese economieën, waaronder de thuismarkten van KBC. De economische groei en de renteprognoses werden verlaagd, met een verhoogd risico dat het lagerenteklimaat langer dan verwacht zal aanhouden. Regelgeving en compliance blijven een overheersend thema in de sector, evenals een betere bescherming van de consument. Digitalisering (met technologie als katalysator) biedt zowel kansen als bedreigingen voor het bedrijfsmodel van traditionele financiële instellingen. Ten slotte is het cyberrisico de voorbije jaren een belangrijke bedreiging geworden, niet alleen voor de financiële sector, maar voor de economie in haar geheel

Voor gedetailleerde analyses en gegevens, zie KBC Economics.

 

Disclaimer: verwachtingen, prognoses en verklaringen over toekomstige ontwikkelingen zijn gebaseerd op veronderstellingen en inschattingen die gemaakt zijn bij het opmaken van de tekst. Toekomstgerichte verklaringen zijn per definitie onzeker. Diverse factoren kunnen ertoe leiden dat de uiteindelijke resultaten en ontwikkelingen afwijken van de initiële verklaringen. KBC verplicht er zich niet toe om de tekst te updaten bij nieuwe ontwikkelingen.