KBC Groep
Select your language

Marktverwachtingen

Update van 14 februari 2019

 

Onze visie op rentevoeten en wisselkoersen:

Gezien de verhoogde neerwaartse risico's voor de economische vooruitzichten voor de eurozone, is een significante verstrenging van het beleid van de ECB, die een eerste renteverhoging met zich mee zal brengen, nog lang niet aan de orde. De eerste stap van de ECB naar een normalisering van haar beleidsrente zal op zijn vroegst na de zomer van 2019 worden gezet. De afgelopen maanden zijn de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie ondanks enkele toenemende risico's stabiel gebleven. De combinatie van de toegenomen volatiliteit van de financiële markten en de meer gematigde vooruitzichten van de Fed op het gebied van de headline-inflatie hebben er echter voor gezorgd dat de Fed minder agressief is geworden. Gezien deze koerswijziging verwachten we nu slechts één extra renteverhoging door de Fed in 2019. De kortetermijnfactoren die de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro hebben ondersteund, nemen af nu de Fed een voorzichtigere houding heeft aangenomen. Op middellange tot lange termijn kunnen de verwachtingen van een renteverhoging door de ECB en de gevolgen van laatcyclische fiscale stimuleringsmaatregelen ("twin deficits") in de VS leiden tot een appreciatie van de euro.

Ondanks de over het algemeen nog altijd positieve vooruitzichten voor de wereldeconomie is de onzekerheid over de economische toekomst toegenomen. Beleggers blijven zoeken naar veilige havens en de referentielangetermijnrentes zijn gedaald. Nu de inflatieverwachtingen iets lager liggen, de neiging om veilige havens op te zoeken aanhoudt en er technische en beleidsfactoren in het spel zijn die Duitse obligaties schaars houden, is het moeilijk te voorspellen wat een sterke stijging van de referentierente zou kunnen triggeren.

In tegenstelling tot het soepele beleid van de ECB, heeft de Tsjechische Nationale Bank haar monetaire beleid al verstrengd in het licht van het Tsjechisch groei- en inflatieklimaat. Gezien die gunstige omstandigheden wordt verwacht dat de Tsjechische munt eind 2019 enigszins in waarde zal stijgen. We verwachten nog twee bijkomende verhogingen van de Tsjechische beleidsrente voor eind 2020.

Onze visie op economische groei:

De Europese economische toestand is over het algemeen solide, hoewel de groeipiek achter ons ligt. De dalende werkloosheidscijfers en toenemend tekort aan arbeidskrachten in sommige Europese economieën zullen, samen met de geleidelijk stijgende looninflatie, de particuliere consumptie blijven ondersteunen. Daarnaast zullen ook investeringen een belangrijke groeifactor blijven. De belangrijkste factoren die het Europese economische sentiment en de groei substantieel kunnen ondergraven, zijn nog altijd het risico van een verdere economische deglobalisering, met een escalatie van handelsconflicten, de brexit en de politieke onrust in sommige landen van de eurozone.

Belangrijkste uitdagingen:

Momenteel worden een aantal factoren als de belangrijkste uitdagingen beschouwd voor de financiële sector in het algemeen. Het gaat daarbij om recente macro-economische en politieke ontwikkelingen, zoals de brexit, handelsconflicten en de Italiaanse begroting, die allemaal gevolgen hebben voor de mondiale en Europese economieën, waaronder de thuismarkten van KBC. De economische groei en de renteprognoses werden verlaagd, met een verhoogd risico dat het lagerenteklimaat langer dan verwacht zal aanhouden. De onzekerheid over de regelgeving blijft een overheersend thema in de sector, net zoals de verhoogde bescherming van de consument. Digitalisering (met technologie als katalysator) biedt zowel kansen als bedreigingen voor het bedrijfsmodel van traditionele financiële instellingen. Ten slotte is het cyberrisico de voorbije jaren een belangrijke bedreiging geworden, niet alleen voor de financiële sector, maar voor de economie in haar geheel.

 

Voor gedetailleerde analyses en gegevens, zie KBC Economics.

 

Disclaimer: verwachtingen, prognoses en verklaringen over toekomstige ontwikkelingen zijn gebaseerd op veronderstellingen en inschattingen die gemaakt zijn bij het opmaken van de tekst. Toekomstgerichte verklaringen zijn per definitie onzeker. Diverse factoren kunnen ertoe leiden dat de uiteindelijke resultaten en ontwikkelingen afwijken van de initiële verklaringen. KBC verplicht er zich niet toe om de tekst te updaten bij nieuwe ontwikkelingen.