KBC Groep
Select your language

Marktverwachtingen

Update van 14 november 2019

 

Onze visie op rentevoeten en wisselkoersen:

De zwakkere economische vooruitzichten, met hoge risico's en een inflatie die onder het streefcijfer blijft, hebben geleid tot een verschuiving in de toekomstverwachtingen van de grote centrale banken naar bijkomende of hernieuwde monetaire stimuleringsmaatregelen. Na de renteverlagingen eerder dit jaar verwachten we dat de Fed zijn beleidsrente dit en volgend jaar ongewijzigd zal laten. Aangezien de inflatie in de eurozone onder de middellangetermijndoelstelling van de ECB zal blijven en risicofactoren zoals handelsconflicten de Europese groeidynamiek negatief beïnvloeden, zal de ECB haar monetaire beleid in de komende jaren hoogstwaarschijnlijk zeer soepel houden.
De vlucht naar kwaliteit en veilige havens, een gematigde Europese (kern)inflatie en, in het bijzonder, het soepele beleid van de ECB zullen het opwaartse potentieel voor de rente op langere termijn en de spreads op overheidsobligaties binnen de EMU blijven beperken.
De Tsjechische Nationale Bank (CNB) heeft haar monetaire beleid verstrengd met een vroeger dan verwachte renteverhoging eerder dit jaar (+25 basispunten tot 2% op 2 mei).  Dat weerspiegelt de stevige Tsjechische groei- en inflatieomgeving

Onze visie op economische groei:

In overeenstemming met de wereldwijde economische ontwikkelingen vertraagt de Europese economie momenteel. De dalende werkloosheidscijfers en het toenemende tekort aan arbeidskrachten in sommige Europese economieën zullen samen met een stevige looninflatie de particuliere consumptie waarschijnlijk blijven ondersteunen. Ook investeringen zullen de groei wellicht blijven ondersteunen. De belangrijkste factoren die het Europese economische sentiment en de groei flink kunnen ondergraven, zijn nog altijd het risico van een verdere economische deglobalisering, met een escalatie van handelsconflicten, de brexit en de politieke onrust in sommige landen van de eurozone.

Belangrijkste uitdagingen:

Momenteel wordt een aantal factoren als de belangrijkste uitdagingen beschouwd voor de financiële sector in het algemeen. Het gaat daarbij om recente macro-economische en politieke ontwikkelingen, zoals de brexit en handelsconflicten, die allemaal gevolgen hebben voor de mondiale en Europese economieën, waaronder de thuismarkten van KBC. De economische groei en de renteprognoses werden verlaagd, waardoor het alsmaar waarschijnlijker wordt dat het lagerenteklimaat langer zal aanhouden dan aanvankelijk verwacht. De onzekerheid over de regelgeving en compliancerisico's (waaronder de antiwitwasregelgeving en GDPR) blijven een overheersend thema in de sector, evenals een betere bescherming van de consument. Digitalisering (met technologie als katalysator) biedt zowel kansen als bedreigingen voor het bedrijfsmodel van traditionele financiële instellingen, terwijl ook klimaatgerelateerde risico’s steeds belangrijker worden. Ten slotte is het cyberrisico de voorbije jaren een belangrijke bedreiging geworden, niet alleen voor de financiële sector, maar voor de economie in haar geheel.

Voor gedetailleerde analyses en gegevens, zie KBC Economics.

 

Disclaimer: verwachtingen, prognoses en verklaringen over toekomstige ontwikkelingen zijn gebaseerd op veronderstellingen en inschattingen die gemaakt zijn bij het opmaken van de tekst. Toekomstgerichte verklaringen zijn per definitie onzeker. Diverse factoren kunnen ertoe leiden dat de uiteindelijke resultaten en ontwikkelingen afwijken van de initiële verklaringen. KBC verplicht er zich niet toe om de tekst te updaten bij nieuwe ontwikkelingen.