KBC Groep
Select your language

Lidstaat van herkomst

KBC Groep heeft België gekozen als lidstaat van herkomst in het kader van artikel 10, §3, 2° van de Wet van 2 augustus 2002 met betrekking tot het Financieel Toezicht. Deze keuze moet openbaar gemaakt worden uit hoofde van artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 met betrekking tot de verplichtingen van emittenten waarvan de financiële instrumenten zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.