KBC Groep
Select your language

Financiële kerncijfers en doelstellingen

kerncijfers groep kerncijfers divisies

Divisie België

Winst-en-verliesrekening (in miljoenen euro) FY 2015 FY 2016 FY 2017 FY 2018

Kerncijfers divisie België

Nettorente-inkomsten 2 819 2 701 2 394 2 576
Verzekeringen Niet-leven (vóór herverzekering) 460 440 526 527
     Verdiende premies 989 1 012 1 043 1 070
     Technische lasten -530 -572 -516 -543
Verzekeringen Leven (vóór herverzekering) -243 -208 -132 -110
     Verdiende premies 969 1 217 927 998
     Technische lasten -1212 -1425 -1059 -1108
Nettoresultaat uit afgestane herverzekering -20 -12 -15 -26
Dividendinkomsten 65 61 52 74
Nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening 162 329 539 101
Netto gerealiseerd resultaat uit voor verkoop beschikbare financiële activa / Netto gerealiseerd resultaat van schuldinstrumenten tegen reële waarde met verwerking via OCI 149 90 123 0
Nettoprovisie-inkomsten 1 280 1 070 1 290 1 182
Overige netto-inkomsten 207 208 174 225
TOTALE OPBRENGSTEN 4 878 4 680 4 953 4 549
Exploitatiekosten -2373 -2432 -2452 -2484
Bijzondere waardeverminderingen -222 -179 -116 -93
Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen en joint ventures -1 0 -13 -8
RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN 2 282 2 070 2 372 1 963
Belastingen -717 -637 -797 -513
Nettoresultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 0 0 0 0
RESULTAAT NA BELASTINGEN 1 565 1 433 1 575 1 450
     Toerekenbaar aan minderheidsbelangen 0 0 0 0
     Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij 1 564 1 432 1 575 1 450

 

Divisie Tsjechië

Kerncijfers divisie Tsjechië
Winst-en-verliesrekening (in miljoenen euro) FY 2015 FY 2016 FY 2017 FY 2018
Nettorente-inkomsten 845 849 888 1 043
Verzekeringen Niet-leven (vóór herverzekering) 80 78 86 103
     Verdiende premies 177 190 216 248
     Technische lasten -96 -112 -130 -145
Verzekeringen Leven (vóór herverzekering) 26 36 48 58
     Verdiende premies 243 271 260 260
     Technische lasten -216 -234 -212 -202
Nettoresultaat uit afgestane herverzekering -8 -4 -4 -8
Dividendinkomsten 0 0 0 1
Nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening 98 117 222 72
Netto gerealiseerd resultaat uit voor verkoop beschikbare financiële activa / Netto gerealiseerd resultaat van schuldinstrumenten tegen reële waarde met verwerking via OCI 12 48 17 0
Nettoprovisie-inkomsten 201 191 192 257
Overige netto-inkomsten 23 18 40 14
TOTALE OPBRENGSTEN 1 277 1 333 1 490 1 540
Exploitatiekosten -617 -608 -646 -729
Bijzondere waardeverminderingen -42 -24 -24 -42
Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen en joint ventures 23 23 21 19
RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN 640 724 842 788
Belastingen -98 -128 -140 -134
Nettoresultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 0 0 0 0
RESULTAAT NA BELASTINGEN 542 596 702 654
     Toerekenbaar aan minderheidsbelangen 0 0 0 0
     Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij 542 596 702 654

 

Divisie Internationale Markten

Winst-en-verliesrekening (in miljoenen euro) FY 2015 FY 2016 FY 2017 FY 2018

Kerncijfers Internationale markten

Nettorente-inkomsten 711 740 837 896
Verzekeringen Niet-leven (vóór herverzekering) 81 91 83 117
     Verdiende premies 169 198 224 254
     Technische lasten -88 -107 -141 -137
Verzekeringen Leven (vóór herverzekering) 16 20 25 34
     Verdiende premies 90 89 85 101
     Technische lasten -73 -69 -60 -67
Nettoresultaat uit afgestane herverzekering -6 -6 9 -11
Dividendinkomsten 0 0 1 0
Nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening. 76 89 95 74
Netto gerealiseerd resultaat uit voor verkoop beschikbare financiële activa / Netto gerealiseerd resultaat van schuldinstrumenten tegen reële waarde met verwerking via OCI 6 38 3 0
Nettoprovisie-inkomsten 206 201 232 284
Overige netto-inkomsten 50 -1 -112 17
TOTALE OPBRENGSTEN 1 141 1 173 1 173 1 412
Exploitatiekosten -752 -750 -837 -909
Bijzondere waardeverminderingen -84 34 190 118
Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen en joint ventures 0 0 4 5
RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN 305 457 529 626
Belastingen -60 -29 -85 -93
Nettoresultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 0 0 0 0
RESULTAAT NA BELASTINGEN 245 428 444 533
     Toerekenbaar aan minderheidsbelangen 0 0 0 0
     Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij 245 428 444 533

 

Last update: 
doelstellingen groep