KBC Groep
Select your language

Betrokkenheid met onze stakeholders

Materialiteit

Materialiteit

De dialoog met onze stakeholders aangaan, bestendigen en voeden is belangrijk voor ons

Open en transparante dialoog is de enige manier om te weten te komen wat elk van onze stakeholders verwacht van ons en hoe we als bank-verzekeraar kunnen voldoen aan deze verwachtingen.

Ook door in dialoog te gaan en mee te denken over nieuwe projecten proberen we een meerwaarde te creëren voor al onze belanghebbenden.

Kwantitatieve stakeholderbevraging

In dialoog gaan met stakeholders betekent ook dat je ieder jaar opnieuw de manier van communiceren moet evalueren en aanpassen aan de behoeftes van die betrokken partijen. We hebben in 2016 onze tweejaarlijkse bevraging uitgevoerd bij het brede publiek in al onze kernlanden en ook intern bij onze Raad van Bestuur, het Directiecomité en het senior management. We hebben via input van marktspecialisten, duurzaamheidsexperts en globale trends 27 items bepaald voor onze stakeholdersbevraging. We vroegen de deelnemers van de bevraging om de items een score te geven volgens belangrijkheid.

Materiality Matrix:

De resultaten van de volledige bevraging vindt u in het Duurzaamheidsverslag (in het engels) en in het jaarverslag.

In 2018 onderzoeken we opnieuw heel uitgebreid wat belangrijk is voor onze stakeholders, voor KBC en voor de samenleving.

Kwalitatieve interacties

Als aanvulling op de bevindingen uit onze bevraging gaan we ook individuele gesprekken aan met verenigingen, ngo’s en werkgroepen om hun bekommernissen te ontdekken en samen oplossingen te zoeken voor maatschappelijke problemen. Ook in 2017 organiseerden we een stakeholderdebat waarbij Johan Thijs en Thomas Leysen meer duiding gaven over hoe KBC zijn rol in de samenleving opneemt en  antwoorden gaven op vragen uit het publiek.

  • Medewerkers:

Jaarlijks organiseren we de ‘Employee Engagement’-enquête, waarin we onze werknemers uitgebreid bevragen over alle aspecten van werken bij KBC. De resultaten van de bevraging worden mee opgenomen in het personeelsbeleid, zodat we de aangegeven aandachtspunten kunnen verbeteren.

  • Klanten:

Er worden ook jaarlijks enquêtes gehouden bij onze klanten. Daarbij komen we niet alleen te weten wat ze belangrijk vinden, maar ook hoe ze denken over onze producten en diensten en, nog belangrijker, hoe we die kunnen verbeteren.

  • NGO's

Verder proberen we door individuele gesprekken met ngo’s en/of andere externe partijen een antwoord te vinden op problemen en verwachtingen specifiek gelinkt aan de sector waar de ngo actief is.

  • De samenleving:

In de steden waar we actief zijn, steunen we buurtprojecten niet alleen financieel.

Last update: 
Onze klanten Onze medewerkers Onze aandeelhouders Onze leveranciers Overheid & regulator De samenleving