KBC Groep
Select your language

Hoe brengen we het in de praktijk (governance)

Onze Duurzaamheidsgovernance:

Met zijn vernieuwde duurzaamheidsstrategie wil KBC duurzaamheid integreren in de strategische beslissingsprocessen en de kernactiviteiten van de hele KBC-groep. In de lijn van die ambitie hebben we dan ook in 2015 het Duurzaamheidsgovernancemodel ingevoerd als drijvende kracht voor het implementeren van duurzaamheid. De organisatiestructuur is nu verankerd op de verschillende niveaus binnen de groep (Raad van bestuur, Topmanagement, Groepsniveau en de verschillende Divisies en Landen) en garandeert zo dat duurzaamheid zowel de aandacht krijgt van de hoogste beslissingsorganen als breed geïntegreerd wordt in de activiteiten.

Onze Duurzaamheidsgovernance

Last update: