KBC Groep
Select your language

Hoe brengen we het in de praktijk (governance)

Onze Duurzaamheidsgovernance:

Met zijn vernieuwde duurzaamheidsstrategie wil KBC duurzaamheid integreren in de strategische beslissingsprocessen en de kernactiviteiten van de hele KBC-groep. In de lijn van die ambitie hebben we dan ook in 2015 het Duurzaamheidsgovernancemodel ingevoerd als drijvende kracht voor het implementeren van duurzaamheid. De organisatiestructuur is nu verankerd op de verschillende niveaus binnen de groep (Raad van bestuur, Topmanagement, Groepsniveau en de verschillende Divisies en Landen) en garandeert zo dat duurzaamheid zowel de aandacht krijgt van de hoogste beslissingsorganen als breed geïntegreerd wordt in de activiteiten.

Onze Duurzaamheidsgovernance

Naast onze interne organisatie hebben we externe adviesraden opgericht met experts die KBC adviseren over uiteenlopende aspecten van duurzaamheid:

  • Een Externe duurzaamheidsraad, samengesteld uit experts uit de academische wereld, adviseert de directie Corporate Sustainability over de KBC-duurzaamheidsbeleidslijnen.
  • Een SRI-adviesraad, eveneens samengesteld uit experts uit de academische wereld, treedt op als onafhankelijk orgaan voor de SRI-fondsen. De adviesraad ziet toe op de screening van het maatschappelijk verantwoord karakter van de SRI-fondsen aangeboden door KBC Asset Management.
  • De Duurzaamheidsadviesraad, waarin zowel de voorzitter van de Raad van Bestuur als de CEO van KBC Groep zetelen, is verder samengesteld uit externe opinieleiders en duurzaamheidsexperten. Deze adviesraad is een klankbord voor en inspireert het topmanagement van KBC met betrekking tot het beleid en de initiatieven op het vlak van duurzaamheid.