KBC Groep
Select your language

We maken een verschil voor de samenleving

Om onze positieve invloed op de samenleving te versterken, hebben we vijf focusdomeinen bepaald waarin we toegevoegde waarde kunnen creëren en kunnen beantwoorden aan werkelijke noden van de samenleving. Die toegevoegde waarde willen we creëren door innovatieve oplossingen te ontwikkelen in die domeinen waar een bank-verzekeraar echt het verschil kan maken.

Financiële geletterdheid

Financiële geletterdheid heeft voor KBC drie dimensies:

  • Financieel advies: klanten helpen de juiste keuzes te maken door goede en transparente adviesverlening en duidelijke communicatie.
  • Financieel gedrag: gebruik maken van analyses om het gedrag van de klant te begrijpen en er beter op in te spelen.
  • Financiële educatie: verbeteren van de kennis bij het brede publiek van financiële concepten en producten. Ook bij jongeren, want de financiële consumenten van morgen moeten in staat zijn weloverwogen keuzes te maken.

Enkele concrete voorbeelden:

  • ČSOB Education Programme, het Education Fund en Blue Life Academy in Tsjechië
  • Promotie van financiële educatie via de nationale wedstrijd K&H Ready, Steady, Money, waarin scholieren worden getest op hun financiële kennis in Hongarije
  • Initiatieven rond financiële educatie in alle landen, o.a. seminaries, verschillende masterprogramma's, aanbod van digitale leerpakketten en stageprogramma's
Milieuverantwoordelijkheid Ondernemerschap Vergrijzing Gezondheid