Zwanenzang van de markteconomie

Marktrapport

2000 miljard dollar! Wat een fabuleus bedrag dat de Amerikaanse regering, met de overtuigde steun van de Senaat en allicht ook van het Congres, mag aanwenden om de Amerikaanse economie nieuw leven in te blazen. President Trump mag dan wel pleiten voor een snelle terugkeer naar business as usual, het is duidelijk dat de Amerikaanse economie sterk zal lijden onder de coronacrisis. Dat laatste is niet verwonderlijk. De VS hebben lang geaarzeld om de verspreiding van het covid-19 virus te bestrijden. De Wereldgezondheidsorganisatie ziet de VS intussen als het nieuwe epicentrum van de pandemie. Bovendien beschikken Amerikaanse ziekenhuizen over veel minder opvangcapaciteit dan in Europa en is de gezondheidszorg voor het merendeel van de Amerikanen onbetaalbaar en dus ontoegankelijk. Combineer die zaken met een beperkt sociaal vangnet voor wie zijn of haar job verliest door ziekte of door economische achteruitgang, en je komt uit bij een gevaarlijke cocktail. De VS zijn niet enkel het epicentrum van de coronacrisis vanuit gezondheidsperspectief, maar bovendien de achillespees van de wereldeconomie.

De budgettaire reddingsboei lijkt dan ook volledig verantwoord, bovenop de monetaire super-bazooka van de Fed, ondanks de verdere verslechtering van de kwetsbare Amerikaanse publieke financiën (zie figuur). Maar als we naar de details van het stimulusprogramma kijken, moeten we toch de wenkbrauwen fronzen. Het programma is een politiek compromis tussen de Republikeinen en de Democraten. Onder druk van die laatsten werden heel wat sociale accenten toegevoegd aan het akkoord zoals tijdelijke werkloosheidpremies en een betere toegang tot gezondheidszorg. De Republikeinen drukten hun stempel op een aanzienlijk pakket subsidies aan bedrijven. Ook krijgen alle Amerikaanse burgers een cheque in de bus, allicht 1200 USD per volwassene en 500 USD per kind, waarmee helikoptergeld een feit is in de VS.

Hoe logisch dit ook allemaal lijkt in crisistijden, deze maatregelen zijn niet onschuldig. Met de omvangrijke steun aan Amerikaanse bedrijven opent zich een nieuwe hoofdstuk in een internationale strijd om de eigen bedrijven recht te houden en zelfs te versterken. Dat is regelrechte staatssteun die oneerlijke concurrentie veroorzaakt op wereldschaal. Niet alleen de VS maken zich daaraan schuldig, maar geleidelijk meer en meer landen. In Europa trekken Duitsland, Frankrijk en het VK hun geldbuidel open, terwijl China al eerder de geldsluizen nog verder opende. Dit beleid is puur protectionisme en ontketent een ongezonde machtsstrijd tussen de grote economieën waarvan de kleine economieën, die floreren bij de gratie van vrije, open markten, ongetwijfeld het grootste slachtoffer worden.

Tot enkele weken terug hoopten we nog op een geleidelijke normalisering van het monetair beleid. Iedereen ziet intussen in hoe onconventioneel monetair beleid de vrije marktwerking verstoort. Intussen is het een utopie om te denken dat monetaire normalisatie snel tot stand komt. Daarbovenop komen nu de marktverstoringen door de enorme budgettaire stimuli met een nationalistisch tintje. Het is duidelijk dat er steeds minder overblijft van onze markteconomie en de onderliggende principes van efficiëntie en innovatie door eerlijke concurrentie. De coronacrisis wordt daardoor niet louter een tijdelijke economische schok, maar dreigt de spelregels van de wereldeconomie grondig en langdurig te veranderen.

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Een reality-check. Rentes steeds lager.

Een reality-check. Rentes steeds lager.

Fed doet wat ze kan…

Fed doet wat ze kan…

Wordt vakantie goedkoper?

Wordt vakantie goedkoper?

Meer of minder inflatie door corona?

Meer of minder inflatie door corona?
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.