RBNZ zendt sterk signaal

Marktrapport

De Nieuw-Zeelandse centrale bank (RBNZ) verhoogde de beleidsrente vanochtend met 50 basispunten, van 2.5% tot 3%. Met haar zevende opeenvolgende beleidsverstrakking – 3x +25 basispunten gevolgd door 4x +50 basispunten – blijft de RBNZ koploper onder de ontwikkelde economieën. We zien hierin vooral een signaal dat normalisatiecycli op globaal niveau niet direct zullen vertragen, laat staan dat ze snel ten einde zijn.

De conclusie van gouverneur Orr en co is simpel: (kern)inflatie blijft te hoog en er heerst nog steeds krapte op de arbeidsmarkt. De algemene inflatie bedroeg 7.3% j/j in het tweede kwartaal. Ze valt volgens ge-updatete prognoses terug tot 5.8% eind dit jaar (5.5%-voorspelling in mei), 3.8% eind 2023 (tov 2.6%) en bereikt pas aan het einde van de beleidshorizon (2025) het midden van de 1%-3% tolerantieband voor inflatie. De Nieuw-Zeelandse werkloosheidsgraad is extreem laag op 3.3%. Lonen zitten in de lift, maar schieten voorlopig tekort om het koopkrachtverlies goed te maken. In de eerste jaarhelft was daar maar weinig van te merken in de groeicijfers. Consumptie en toerisme stuurden de groei aan. De RBNZ schat de gemiddelde groei op 2.8% in het fiscale jaar dat eindigt in maart 2023 en op 0.8% voor de 12 daaropvolgende maanden (1.3% in mei).

In haar nieuwe prognoses voor de beleidsrente, stelt de RBNZ een nog agressiever rentepad voorop. Het komt erop neer dat ze nu nog twee renteverhogingen met 50 basispunten voorziet op de twee resterende beleidsvergaderingen dit jaar (oktober en november). De beleidsrentepiek ligt op 4%, al sluit ze een laatste +25 basispunten-beweging begin volgend jaar niet uit. Minstens even belangrijk: de centrale bank verwacht dat de beleidsrente een tijdje op dat restrictieve niveau zal blijven. Pas eind 2024/begin 2025 tekenen de contouren van een eerste renteverlaging zich af.

De kiwidollar profiteert niet van de RBNZ-beslissing. NZD/USD handelt zelfs iets zwakker in de lage 0.63-zone. De voornaamste reden vinden we in de algemene stijging van de rentes gisteren en vandaag. We zien enkele aanleidingen. Om te beginnen waren er sterker dan verwachte bedrijfsresultaten van enkele Amerikaanse kleinhandelaren. Ze zetten de meest pessimistische groeiscenario’s minstens tijdelijk opzij. Daarnaast is er het beleidssignaal van de RBNZ waaruit markten conclusies trekken voor de andere grote centrale banken. Ten slotte steeg de Britse inflatie in juli voor het eerst sinds 1982 boven 10% uit. Het korte eind van de Britse rentecurve schiet tot 27 basispunten hoger. Voor Europa praten we over 15 basispunten. Aan het lange eind van de curve (10j) breekt de rente uit het neerwaartse corrigerende kanaal sinds midden juni. Centrale bankiers (BoE, Fed, ECB) zeiden eind juli en begin augustus dat de data de grootte van de volgende renteverhogingen zullen bepalen. Minstens voor het VK spreken de cijfers na ook al een deftig arbeidsmarktrapport gisteren voor zich.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

Duitse 10 rente breekt uit neerwaarts corrigerend rentekanaal

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Opties open houden kan helpen …

Opties open houden kan helpen …

Bank of England snelt ter hulp

Bank of England snelt ter hulp

Japanse centrale bank houdt het been stijf

Japanse centrale bank houdt het been stijf

Een tussentijdse balans

Een tussentijdse balans