Groei stokt in bakermat van economisch herstel

Marktrapport

“Smack”, “shocker”, “dramatic”. Het ontbrak de financiële nieuwsmedia niet aan gevoel voor drama bij de analyse van het Chinese PMI-bedrijfsvertrouwen vanmorgen. De economische groei in de bakermat van het post-pandemisch herstel stokt, zoveel is duidelijk. Moeten we nu ongerust zijn?

De officiële, door China opgestelde, overkoepelende PMI gleed in augustus uit van 52,4 tot 48,9. Een niveau van 50 stemt overeen met economische stilstand. Anders gezegd: de Chinese economie kromp in augustus. Het is de eerste keer sinds februari 2020, het hoogtepunt van de pandemie, dat dit gebeurde. De verwerkende nijverheid perste er nog nipt groei uit (50,1 vs 50,4 in juli). Onderliggend zien we de eerste krimp in de (binnenlandse) bestellingen sinds het economisch herstel in maart 2020 aanving. Chinese export (bestellingen) heeft het al enkele maanden moeilijk. De situatie verbeterde niet in augustus. Maar het is de dienstensector die met de aandacht gaat lopen. De activiteit liep in augustus tegen een muur aan: de reeks dondert van 53,3 richting contractiegebied (47,5). Er is een scherpe terugval in de orders, werkgelegenheid en achterstallig werk.

Een mokerslag van die grootteorde doet meteen denken aan tijden van lockdowns en coronabeperkingen. Dat is ook exact wat er gebeurde. Eind juli ontdekte China een cluster van nieuwe besmettingen. Het schakelde meteen over naar een regime van massaal testen en quarantaines. Voorkomen, niet genezen. Die draconische maatregelen herleidden het aantal besmettingen een maand later tot nul maar bleven uiteraard niet zonder gevolgen voor de (diensten)economie.

Toch is dat maar het halve verhaal. We moeten erkennen dat de Chinese economie al een tijdje vertraagt. Het besef dat we de groeipiek (m.u.v. Europa) voorbij zijn, daagt al even bij de markten. Maar is dat een probleem? In landen zoals China, maar ook de VS is het eigenlijk niet meer of minder dan een normalisatie van een extreme situatie. Het wordt pas ongemakkelijk in geval van verzwarende factoren. Covid is daar duidelijk één van, al is de situatie in China momenteel onder controle. De (diensten)economie kan er mogelijk volgende maand terug opgelucht ademhalen. Wat misschien langer blijft sluimeren is de fanatieke reguleringsdrang van de overheid. De officiële langetermijndoelstellingen zijn legitiem (o.a. aanpak van monopolies). Op korte en middellange termijn echter kan zo’n onzeker juridisch kader veeleer belemmerend werken.

De Chinese aandelenmarkten betaalden afgelopen weken dikwijls de prijs voor de aangescherpte regels. Zij kregen na de PMI’s een nieuwe opdoffer te verwerken. De uiteindelijke schade was niettemin beperkt. Rekent de markt op bijkomende steun van de autoriteiten? Het ministerie van Financiën spoorde vorige week de lokale overheden aan om na een (gedwongen) matige eerste jaarhelft meer te investeren. De Chinese centrale bank deed begin juli een duit in het zakje met een verlaging van de reserveverplichting. Ze suggereerde vorige week dat het daar niet hoeft te eindigen. Toch houdt de Chinese yuan het hoofd koel. USD/CNY verzwakt vandaag zelfs lichtjes tot de 6,46-steunzone. Voor het verdere verloop kijken we in eerste instantie uit naar het Amerikaanse arbeidsmarktrapport op vrijdag. Sterke payrolls effenen het pad voor de start van monetaire normalisatie door de Fed. Dat kan de dollar wat meer slagkracht geven.

USD/CNY: yuan houdt het hoofd koel ondanks nakende (?) interventie door PBOC

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Economisch herstel na de derde golf bevestigd

Economisch herstel na de derde golf bevestigd

Druk op ECB neemt langs alle kanten toe

Druk op ECB neemt langs alle kanten toe

Sterke cijfers beslechten het pleit bij de Fed

Sterke cijfers beslechten het pleit bij de Fed

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Duitse continuïteit met nieuwe accenten
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.