Amerikaanse huizenprijzen rijzen de pan uit

Marktrapport

Amerikaanse huizenprijzen, gemeten volgden de befaamde Case-Shiller index, stegen in april met 14.6% op jaarbasis, de sterkste stijging sinds de start van de datareeks in 1987. De vorige piek uit eind 2005, voorbode van de kredietcrisis, bedroeg 14.5% j/j. De cijfers van gisteren zijn niet de eerste waarschuwing van zeepbelachtige proporties op de Amerikaanse huizenmarkt. In mei steeg de mediaanverkoopprijs van bestaande woningen voor het eerst boven $350 000 uit. Bijna een kwart meer dan een jaar voordien en opnieuw de sterkste stijging uit de annalen sinds 1999. De meest recente cijfers tonen wel aan dat het aantal afgesloten transacties (nieuwe & bestaande woningen) de voorbije maanden slabakt onder die torenhoge prijsdruk.

Net als op vele andere markten ligt een onevenwicht tussen vraag en aanbod aan de basis van de ontwikkelingen van de voorbije maanden. De Amerikaanse vereniging van makelaars schatte twee weken geleden het tekort aan vastgoed in op zo’n 5.5 miljoen gebouwen, variërend van gezinswoningen tot appartementsblokken. Het voorbije decennium kwamen er 6.8 miljoen te weinig woningen bij om de structurele tendensen van bevolkingsgroei en verouderde/vernielde woningen op te vangen. De naweeën van de kredietcrisis vormden een eerste belangrijk obstakel. De Covid-crisis sloeg in twee fases toe. In een eerste fase kwamen veel woningprojecten stil te liggen omwille van restrictieve maatregelen of stelden investeerders beslissingen uit omwille van de economische onzekerheid. In een tweede fase zorgde een tekort aan grondstoffen voor explosieve prijsstijgingen van bijvoorbeeld hout. Daardoor werden vele bouwprojecten stil gelegd of opnieuw uitgesteld.

Aan de vraagzijde van het verhaal speelt de rente-omgeving een rol. De Amerikaanse centrale bank duwde met haar uiterst gul monetair beleid de rentes voor hypotheekleningen tot uiterst lage niveaus. Behalve gezinnen die op zoek zijn naar een woning, neemt het aantal vastgoedinvesteringen spectaculair toe. De meeste schattingen gaan ervan uit dat zo’n 20% van de verkopen in deze categorie valt. Anekdotes van deals afgesloten zonder huisbezoeken en verkoopprijzen ver boven de vraagprijs zijn legio. Daarnaast spelen dezelfde bevolkingstendensen en de economische heropleving zoals hierboven reeds vermeld.

De ontwikkelingen op de huizenmarkt worden voor meer en meer Fed-gouverneurs een bezorgdheid. Vooral omdat de Amerikaanse centrale bank nog steeds a rato van $40 miljard per maand aan hypotheek gerelateerde activa (MBS) opkoopt als onderdeel van het totale aankoopprogramma van obligaties (QE; $120 miljard/maand). Ze willen dat luik van QE zo snel mogelijk, en liefst dit jaar, afbouwen. In juni gaf de Amerikaanse centrale bank het officiële startschot over het denkproces rond de afbouw. Een effectieve beslissing volgt mogelijk eind deze zomer. We verwachten dat de Fed haar MBS-aankopen volledig zal stoppen tegen eind 2021. In een tweede fase volgen dan de resterende $80 miljard/maand aan overheidsobligaties.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

Roodgloeiende huizenmarkt baart Fed-gouverneurs steeds meer zorgen.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Belgische groei bevestigt economisch herstel

Belgische groei bevestigt economisch herstel

Powell ziet geen reden tot actie

Powell ziet geen reden tot actie

MNB legt kaarten op tafel.

MNB legt kaarten op tafel.

VS-begrotingsbeleid wake-up call voor EMU

VS-begrotingsbeleid wake-up call voor EMU
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.