Het ene stimuleringsplan is het andere niet

Marktrapport

Stimulus’ is een passe-partout geworden die veel economische problemen het hoofd moet bieden. Eerst keek men daarvoor vooral richting centrale banken. Hun arsenaal was bij de start van de coronacrisis al in belangrijke mate uitgeput. Om de blijvende schade voor de economie zo veel mogelijk te voorkomen, nam het fiscaal beleid over. In bepaalde regio’s, zoals Europa, waren meer automatische stabilisatoren ingebouwd (sociale zekerheid). Andere regio’s namen meer ad-hoc-maatregelen. Het steunpakket ter waarde van $1900 miljard dat de regering Biden eerder dit jaar goedkeurde, viel onder die categorie.

Met het nieuwe pakket ter waarde van $2250 mld zette Biden echter een kwalitatief andere stap. De overheid is hier niet meer een ‘fiscale redder’ in tijden van nood. Het geloof in de noodzaak van stimulus leidt er in de logica van de Democratische partij toe dat de overheid ook een grotere rol heeft in het globaal economische spel. De overheid trekt meer mee aan het stuur. Het tijdperk van lagere belastingen en dan de economie zijn werk laten doen, is op terugweg. Biden steekt dat ook niet onder stoelen of banken. Het is ‘a once-in-generation investment in America’.

Even een kort overzicht van het plan. Het trekt $621 mld uit voor transportinfrastructuur. Dat dekt een hele waaier van bruggen, wegen, spoorwegen tot ondersteuning van de overgang naar elektrische wagens. $651 mld gaat naar scholen, vergroening van woningen, het elektriciteitsnet, etc. $480 mld zet in op de versterking van de maakindustrie. Naast het economische verhaal is er een geopolitiek en zelfs een protectionistisch kantje waarmee de VS zich voor bepaalde goederen meer onafhankelijk wil maken van de aanvoerketting uit o.a. uit China. $400 mld gaat naar voorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking. $200 mld ondersteunt de verdere uitrol van up-to-date internet en jobtraining. In tegenstelling tot het vooral door schuld gefinancierde coronaplan, draagt een verhoging van de bedrijfsbelasting van 21% tot 28%, een minimumbelasting, een belasting op buitenlandse winst en afschaffen belastingvoordelen onder meer in de oliesector nu de kosten. Dit is overigens nog niet het einde van de plannen van Biden. Zijn administratie werkt aan een sociaal plan ter waarde van $1 mld met onder meer bijkomende financiering voor de gezondheidszorg en kinderbijslag. De financiering daarvan komt van hogere belastingen voor rijke individuen.

De marktreactie op de plannen was beperkt. De grote lijnen waren al bekend. De plannen wachten wel nog een hobbelig parcours in het Congres. Een aantal topics zullen sneuvelen, andere grondig bijgestuurd. Mogelijk heeft de voorzichtige marktreactie nog een andere reden. Langetermijn investeringsplannen hebben tot doel om de ‘productiefunctie’ van een land te verbeteren. Wie in dit vroege stadium de structurele verbeteringen voor de Amerikaanse economie al kan inschatten, mag zijn vinger opsteken. Van sommige maatregelen is ook niet zo duidelijk of het over investeringen gaat, dan wel of ze het label ‘normale overheidsconsumptie’ verdienen. Veel zal ook afhangen van de efficiënte uitvoering van bijvoorbeeld infrastructuurwerken. Even simplistisch en kort door de bocht; niet iedere brug draagt even veel bij tot de verbetering van de economische productiefunctie. Zelfs al wordt een groot deel van het programma al goedgekeurd, de directe impact op de markten zal waarschijnlijk veel beperkter zijn dan die van de corona ad-hoc-plannen die min of meer direct doorsijpelden in de economie.

Figuur - 10-j rente VS: markt trekt voorlopig geen ‘grote’ conclusie over investeringsplan.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

USD correctie: niet meer dan een pauze?

USD correctie: niet meer dan een pauze?

Een sterk, maar ongelijk herstel

Een sterk, maar ongelijk herstel

OPEC+ neemt de markt alweer tegenvoets

OPEC+ neemt de markt alweer tegenvoets

Verbluffende cijfers, povere reactie

Verbluffende cijfers, povere reactie
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.