Van de ene arbeidsmarktcrisis naar de volgende

Marktrapport

De economische activiteit in de Europese Unie (EU) herstelt verrassend sterk na de coronaklap en dat vertaalt zich ook zichtbaar op de arbeidsmarkt. Eurostat publiceerde onlangs de werkloosheidscijfers in de 27 EU-lidstaten (EU27) voor juni 2021. Die maand bedroeg de geharmoniseerde en seizoengezuiverde werkloosheidsgraad (aantal werklozen in % van de beroepsbevolking) in de hele EU27 7,1%, komende van 7,3% in mei en 7,5% in april. Vorig jaar deed de coronacrisis de werkloosheidsgraad behoorlijk stijgen van 6,5% bij het begin van het jaar tot een piek van 7,7% tijdens de zomer. Sindsdien werd, zij het met wat bokkesprongen in de data, een daling ingezet (zie figuur).

De recente verbetering deed zich voor in nagenoeg alle lidstaten. De werkloosheidsgraad ligt in de meeste landen wel nog altijd boven het niveau van vóór de virusuitbraak. In Oostenrijk, Estland, Ierland en Zweden is dat zelfs nog 2 procentpunten of meer. In Duitsland, Denemarken, Griekenland, Frankrijk, Luxemburg en Malta lag de werkloosheidsgraad in juni wel al bijna terug op het precrisisniveau of daalde die er zelfs al onder. In België bedroeg de werkloosheidgraad in juni 6,2%, komende van een piek van 6,8% in maart van dit jaar. Dat is nog altijd 1,3 procentpunt hoger dan het laagtepunt van 4,9% in maart 2020.

De betere arbeidsmarktcijfers in de EU27 hebben uiteraard te maken met de heropening van de economie, waardoor de meeste getroffen werknemers hun job opnieuw konden opnemen. Dat de zware coronaschok de effectieve werkloosheid niet veel meer heeft doen oplopen, is mee te danken aan de verregaande overheidssteun in de lidstaten, waaronder het vlot toekennen van loonsubsidies en tijdelijke werkloosheid. Dat zorgde voor een ongezien effect van ‘labour hoarding’ (letterlijk: arbeid hamsteren). Bedrijven konden werknemers in dienst houden, ondanks dat er minder vraag was naar hun producten en diensten. Er werd als het ware een stolp gezet op de werkgelegenheid.

De werkloosheid zal de komende maanden mogelijk opnieuw oplopen in een aantal landen, naarmate de overheidssteun gaandeweg ophoudt. De verwachting is wel dat die stijging, als ze zich al zou voordoen, beperkt zal blijven. Meer zelfs, in verschillende landen keert de krapte die er heerste op de arbeidsmarkt vóór de crisis intussen terug. In de meeste landen neemt de vacaturegraad (d.i. het aantal openstaande vacatures in procent van het totale arbeidsaanbod) opnieuw toe. In enkele, waaronder België, lag die in het eerste kwartaal van 2021 zelfs al boven het precrisiscijfer.

Het gevaar dreigt dat landen in de EU27 afstevenen op een structurele personeelskrapte. Dat kan, snel na de corona-impact, een volgende arbeidsmarktcrisis doen ontstaan, die weegt op het economisch herstel alsook op de potentiële groei op de wat langere termijn. Deze ontwikkeling is een gevolg van de druk van de vergrijzing op de bevolking op arbeidsleeftijd, het ontstaan van nieuwe jobs door snelle technologische ontwikkelingen en de kwalitatieve mismatch tussen de gevraagde profielen en de werkzoekenden.

Werkloosheidsgraad (donkerblauw, links) en vacaturegraad (in % van arbeidsaanbod, lichtblauw, rechts) in EU27.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Duitse parlementsverkiezingen zijn voorbode van moeizame coalitievorming

Duitse parlementsverkiezingen zijn voorbode van moeizame coalitievorming

De prijs van gas explodeert

De prijs van gas explodeert

Hoog politiek spel over schuldplafond in de VS

Hoog politiek spel over schuldplafond in de VS

Hoera! Inflatie(verwachtingen) steeds hoger!

Hoera! Inflatie(verwachtingen) steeds hoger!
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.