Loopt Italiaanse regering op de laatste benen?

Marktrapport

Italië heeft een kwalijke reputatie wat betreft politieke stabiliteit. De laatste verkiezingen dateren van maart 2018. Salvini’s Lega (Nord) behaalde een meerderheid in de Senaat. De Vijfsterrenbeweging (5SM) van Di Maio behaalde de meeste zitjes in het Parlement. De Democratische Partij (PD) eindigde onder Gentiloni als derde. De moeilijke regeringsvorming leidde in juni dat jaar tot een ongewone coalitie waarbij Salvini en Di Maio onder een “neutrale” premier Conte de handen in elkaar sloegen. Dat (bij voorbaat gedoemde?) akkoord hield uiteindelijk iets langer dan één jaar stand. Salvini trok zich terug uit de coalitie en hoopte nieuwe verkiezingen te forceren. Maar Di Maio en Gentiloni schoven de partijverschillen, officieel dan toch, opzij en zetten Salvini buitenspel. Toch is ook Conte II allerminst een evidente coalitie. En ze dreigt na dit weekend te imploderen …

Zondag vinden in Italië nieuwe regionale verkiezingen plaats, onder meer in Emilia-Romagna. De regio wordt al decennialang geleid door centrum-links. De laatste bevragingen suggereren evenwel een nek-aan-nekrace met centrum-rechts waartoe onder andere de Lega behoort. Salvini’s partij doet het de laatste maanden immers allesbehalve slecht in de peilingen. Zijn Lega zou naar schatting meer dan 30% van de stemmen behalen. Samen met de partijen die zich aan dezelfde kant van het politiek spectrum bevinden (Forza Italia, Fratelli d’Italia), is misschien zelfs een meerderheid mogelijk. Vergelijk dat met een povere 15% voor Di Maio. 5SM kampt met een imagoprobleem en stevige interne dissidentie. Meer dan 20 leden verlieten (gedwongen) al de partij. Sommigen sloten zich zelfs aan bij de Lega. Dat brengt de huidige regering in een bijzonder penibele situatie waarin ze nog nauwelijks over een meerderheid beschikt. Als medelid van het “kibbelkabinet”, deelt de PD mee in de klappen. Ze scoort met 18-19% evenmin hoge toppen. Emilia-Romagna heeft een grote symbolische en historische waarde. Het verlies van dit ‘links bastion’ aan de rechterzijde kan voor behoorlijk wat protest in de achterban van de PD én 5SM, dat al langer in onmin met de partijleiding leeft, zorgen. Conte II zou daarmee op zeer losse schroeven komen te staan. Eerder dan een verder verval ondergaan, kunnen 5SM en PD in theorie de eer aan zichzelf laten. Di Maio voegde gisterenavond bijna de daad bij het woord en zou op het punt van ontslag hebben gestaan als partijleider.

Voorlopig blijft de reactie op de Italiaanse rentemarkt eerder beperkt en lopen beleggers nog niet al te hard van stapel. De Italiaanse tienjaarsrente opende vanmorgen zo’n acht basispunten hoger (1.45%) maar herstelde inmiddels gedeeltelijk. De kredietrisicopremie t.o.v. de ‘veilige’ Duitse overheidsobligaties stijgt met 5 bpn. Dat is naar Italiaanse normen een eerder marginale toename. Bovendien blijft het verschil vanuit historisch perspectief eerder laag (166 bpn). Dat zegt waarschijnlijk meer over het algemeen sentiment dan over de economische en politieke fundamenten.

Maar zolang dat risico op vervroegde verkiezingen heerst, kunnen Italiaanse obligaties het volgens ons wel wat lastig krijgen. Een eventueel nieuwe centrumrechtse regering onder leiding van Salvini dreigt herinneringen naar vroeger op te roepen. De Lega-leider nam in het verleden het niet altijd even nauw met de Europese regels rond immigratie en fiscaal beleid. Daar is tot nader bericht weinig aan veranderd. Een nieuwe confrontatie met de Europese Commissie is dan waarschijnlijk slechts een kwestie van tijd.
 

Stijging van Italiaanse kredietrisicopremie t.o.v. Duitsland blijft (voorlopig?) beperkt.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Pond bokst boven soortelijk gewicht
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.