Het Monster van Belfast

Marktrapport

Dan toch witte rook voor brexit-deal? Lijkt toch heel onzeker dat dit gedrocht-compromis een meerderheid vindt. Maar in brexit-land is alles mogelijk...

Inhoudelijk ligt een monsterlijk voorstel op tafel dat de eerdere Ierse backstop moet vervangen. Een voorstel dat zowel de eenheid van de Europese interne markt als de eenheid van het Verenigd Koninkrijk bedreigt. Alles draait rond Noord-Ierland, een economisch niemandsland in de noordwestelijke uithoek van ons continent. Maar tegelijk het symbool van Europa’s verleden, integratie en desintegratie.

Noord-Ierland is een relatief arm deel van het VK. Het bruto beschikbaar inkomen van £15813 per inwoner bedraagt 81% van het nationaal gemiddelde (2017). In termen van toegevoegde waarde per inwoner scoort Noord-Ierland net iets beter dan Wales en de North East, maar nog steeds slechts 77,6% van het Britse gemiddelde. Noord-Ierland heeft de reputatie een landbouwregio te zijn. Hoewel 75% van de oppervlakte benut wordt voor landbouwactiviteiten, vertegenwoordigen ze maar 1,4% van de totale Noord-Ierse toegevoegde waarde en 2,6% van de totale werkgelegenheid. Noord-Ierland krijgt aanzienlijke subsidies, vooral ter ondersteuning van de landbouwsector, maar ook ruimer. De EU staat in voor een groot deel van deze subsidiëring (€3.5 miljars tussen 2014 en 2020). Het is duidelijk dat deze regio de speelbal is van grotere politieke belangen, maar dat de regio maar al te graag een graantje zal meepikken aan de onderhandelingstafel. In afwachting van de brexit lijken de economische vooruitzichten voor Noord-Ierland relatief rooskleurig

Noord-Ierland staat centraal in de nieuwe brexitstrategie van de regering in Londen. In ruil voor royale financiële ondersteuning zou Noord-Ierland moeten aanvaarden dat er een grens komt in de Ierse Zee en dat het nauw verbonden blijft met de EU interne markt. De laatste berichten spreken over Noord-Ierland’s deelname aan een Europese ‘single regulatory zone’, een veel zwakkere integratievorm dan een formele douane-unie. Formele grenscontroles zouden worden vervangen door controles op bedrijfsterreinen, in havens en luchthavens om een harde, zichtbare grens te vermijden. De economische integratie met de Ierse Republiek én vrede op het Ierse eiland lijken daarmee gered, maar dit plaatst Noord-Ierland wel in een bijzondere band met de rest van het VK. Belangrijkst voor de harde brexiteers is dat het VK als geheel buiten de EU-douaneunie blijft en bijgevolg in de toekomst zelf handelsakkoorden zal kunnen onderhandelen. Deze hele constellatie lijkt een aanvaardbaar compromis, maar er zitten veel adders onder het gras.

Allereerst is er de praktische implementatie van deze constructie. Het vergt aanzienlijke douanecontroles om te vermijden dat Noord-Ierland een smokkelaarspoort wordt tot de Europese markt. Zelfs import uit Groot-Brittannië zal strikt moeten worden gecontroleerd, wat lijkt te leiden tot een discriminatie binnen het VK. Vraag is maar of dit juridisch overeind blijft. Bovendien zal Noord-Ierland mogelijk niet (ten volle) mee kunnen profiteren van nieuwe Britse handelsakkoorden, wat toch naar voren wordt geschoven als hét argument pro brexit. Dat lijkt in het bijzonder nadelig om bijvoorbeeld buitenlandse investeringen aan te trekken die de regio een belangrijke economische impuls kunnen geven. Vraag is nog maar of Noord-Ierland blijvend aanspraak kan maken op royale subsidies. Als de scheidingscheque uit Londen een eenmalige afkoopsom bevat, lijkt dit onvoldoende compensatie. De geldkraan zal structureel moeten openstaan.

Noord-Ierland dreigt dus een luis in de pels te blijven, ook na de brexit. Het valt niet uit te sluiten dat dit bepaalde demonen uit het verleden zal opwekken. Wat een eerbaar compromis lijkt, dreigt daardoor uit te groeien tot een monster dat ons nog lang zal achtervolgen. 

 

Jan Van Hove, KBC Group Chief Economist
 

Composite Economic Index – Leading indicator Noord-Ierland

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

Coronacrisis werpt lange schaduw over kredietverlening

Coronacrisis werpt lange schaduw over kredietverlening

‘Normalisatie’ op de wisselmarkt

‘Normalisatie’ op de wisselmarkt

The trend is your friend

The trend is your friend
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.