Euro stijgt (lichtjes) ondanks softe ECB

Marktrapport

De ECB besliste gisteren over haar beleid. Vooraf lag het script voor de vergadering min of meer vast. Draghi en co hielden zich ook grotendeels aan het verwachte scenario. Toch zorgde de vergadering voor beweging in de markten, vooral in EUR/USD.

Eerst de feiten. De ECB hield haar beleidsrentes onveranderd op respectievelijk -0.4% voor de depositorente en 0.0% voor de ontleningsrente. De bank veranderde wel haar ‘forward guidance’. Ze ‘engageert’ zich om de rentes minstens op het huidige lage niveau te houden tot midden 2020 (i.p.v. tot eind 2019). De centrale bank wil de economie in de moelijke (internationale) context alle steun blijven geven. Indien nodig kan de ECB het beleid zelfs nog verder versoepelen. Sommige gouverneurs brachten een bijkomende renteverlaging of het opnieuw opstarten van de aankoop van activa ter sprake, maar de raad besliste dat dit (nog) niet nodig is. Die softe, maar afwachtende houding werd ook ondersteund door de nieuwe ECB-vooruitzichten voor groei en inflatie over de periode 2019/2021. Die weken niet fundamenteel af van de vorige in maart. Na een sterker dan verwacht eerste kwartaal werden groei (1.2%) en inflatie (1.3%) voor 2019 zelfs lichtjes opwaarts bijgesteld. Voor 2020 en 2021 werden beiden iets neerwaarts bijgesteld (1.4 % groei in 2020 en 2021; 1.4% inflatie in 2020 en 1.6% in 2021). De ECB-voorzitter acht de kans op een recessie zeer klein en ziet geen risico op deflatie. Naast het monetaire beleid mag ook het fiscale beleid een handje helpen om de groei te ondersteun.

Samengevat: Op het eerste gezicht brachten Draghi en co hun beleid en communicatie verder in lijn met een huidige onzekere economische context. Normaal zou je dan een vrij neutrale marktreactie verwachten. Dat was echter niet helemaal het geval.

Ondanks het engagement van de ECB om de rente nog langer op de huidige lage niveaus te houden ging de (korte) rente marginaal hoger. De markt denkt blijkbaar dat de horde om de al fors negatieve deposito rente (-0.4%) nog verder te verlagen, hoog ligt.

Nog opvallender was de stijging van de euro tijdens de persconferentie. EUR/USD ging zelfs even richting 1.13. Op de wisselmarkt is niet enkel het absolute renteverschil tussen munten belangrijk maar ook de relatieve rentebeweging/evolutie in het beleid van de betrokken centrale banken. Er is nooit een éénduidige uitleg voor een marktbeweging, maar de stijging van EUR/USD gisteren suggereert dat de markt twijfelt of de ECB nog wel echt veel mogelijkheden heeft om het beleid te versoepelen indien nodig. Gezien de hogere Amerikaanse rente, heeft de Fed wat dat betreft wel nog (veel) ruimte. Anders gezegd, de Fed kan de rentesteun voor de dollar fors afbouwen, iets wat veel moeilijker is voor de ECB. Er zijn uiteraard nog andere elementen van politieke of institutionele aard (b.v. Italië of Brexit) die de koers van de euro kunnen beïnvloeden. Toch is het minstens uitkijken of de beperkte ruimte van de ECB om het beleid nog te versoepelen in een context van een algemene dollarzwakte ook EUR/USD geleidelijk hoger duwt. Het Amerikaanse arbeidsmarktrapport vanmiddag is een eerste interessante testcase. Hoe reageert EUR/USD in geval van een onverwacht zwak cijfer? Het zou ons niet verbazen als EUR/USD in dat geval de volgende technische kaap van 1.1324 probeert te ronden.

 

Figuur - EUR/USD: euro zakt niet, ondanks softe ECB.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

2021: een déjà vu van 2013?

2021: een déjà vu van 2013?
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.